עורכי דין דיני עבודה

ביקורת מעסיקים - דיני עבודה - משרד הכלכלה

כל מעסיק בישראל חשוף לביקורת מטעם יחידת האכיפה של חוקי העבודה, במסגרתה נבחנת התנהלותו בכל הנוגע להעסקת עובדים. היה ונמצאו ליקויים בביקורת, חשוף המעסיק לעיצומים כספיים כבדים וכן לכתב אישום פלילי. משכך, הרי שחשוב מאוד להתמודד נכונה עם סיטואציה זו, איך עושים זאת? על כך במאמר שלפניכם.

Picture of מאת עו״ד ונוטריון יגאל מור
מאת עו״ד ונוטריון יגאל מור

דיוק בייעוץ המשפטי. מצויינות בליווי המשפטי.

ביקורת מעסיקים

בשנת 2011, נחקק בישראל החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011, אשר מטרתו כשמו, לאכוף על המעסיקים בישראל את קיום הוראותיהם של חוקי העבודה. יישום החוק הנו באמצעות ביקורות המבצע משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, כאשר בעבר סוגיה זו טופלה על ידי משרד הכלכלה. פתיחה בביקורת תיעשה בעקבות תלונה שהגיש עובד על מקום העבודה או באופן יזום על ידי יחידת האכיפה של חוקי העבודה. החוק מסמיך מפקחים מטעם המשרד, אשר במסגרת תפקידם רשאים הם לבצע בדיקה מעמיקה של כל התנהלותו של המעסיק באשר להעסקת עובדים ולדרוש כל מסמך רלוונטי לעניין זה. בין היתר יבדוק המפקח: מתן תלושי שכר כדין, ניכויים כחוק משכר העובד, תשלום כל הזכויות הסוציאליות, הסכמי עבודה וכדומה. מהן ההשלכות של הביקורת? בסמכות המפקחים להטיל על המעסיק קנס כספי בגין הפרת חוקי העבודה, בכפוף למתן הזדמנות להשמיע את טענותיו. יודגש כי מדובר בקנסות משמעותיים הנעים בין 5,000 ₪ ל35,000 ₪, בהתאם לסוג העבירה ומספר העובדים כלפיהם בוצעה העבירה. מלבד זאת, מעסיק אשר הפר זכויות עובדים, חשוף להעמדה לדין פלילי בגין הפרת זכויות עובדים.

מניעה: ליווי שוטף למעסיק על ידי עורך דין מומחה בדיני עבודה

הדרך הכי טובה להתמודד עם ביקורת של יחידת האכיפה, היא כמובן להתנהל כחוק, כך שלא יהיה למפקח כל עילה לקנוס את המעסיק. הדבר נכון במיוחד לאור העובדה כי רבות מן הביקורות הן ביקורות פתע, אשר המעסיק אינו יודע עליהן מראש ולכן לא יכול להיערך אליהן. האמצעי העיקרי לשמירה על התנהלות כדין של המעסיק הוא קבלת ליווי משפטי שוטף מטעם משרד עורכי דין המתמחה בדיני עבודה. ראשית, עורך הדין יכין חוות דעת מקצועית וממצה בדבר חובות המעסיק כלפיו עובדיו, לרבות מתן דגש על נושאים מיוחדים, בהתאמה אישית לסוג העסק וסוג העובדים. עורך הדין יעדכן באופן שוטף את המעסיק בכל שינוי בדין הנוגע לו ויסביר כיצד עליו להטמיע את השינוי הלכה למעשה. כמו כן, יעמוד המשרד לרשותו של המעסיק בהכנת הסכמי עבודה, בהליכי שימוע לפני פיטורים וכן בכל הליך משפטי המתנהל כנגדו. בנוסף, יוכל המעסיק להפנות כל שאלה שעולה לעורך הדין ולקבל מענה מיידי. כל אלו יסייעו למעסיק לשמור על התנהלות כדין וזו תגן עליו במקרה של ביקורת. כמו כן, ליווי משפטי שוטף גם יצמצם את חשיפת המעסיק לתביעות עובדים.

הכנה משפטית לביקורת

חלק מהביקורות של משרד הכלכלה נעשות במפתיע ועל חלקן מקבלים המעסיקים הודעה מראש. ליווי משפטי שוטף יאפשר למעסיק, כאמור להיות מוכן גם לביקורת פתע, אולם אם לא פנה לקבלת שירות זה, יוכל להיערך לביקורת בעיקר במקרים בהם ניתנה לו על כך הודעה מראש. אז, עליו לפנות למשרד עורכי דין המתמחה בדיני עבודה, אשר יבחן האם ישנם ליקויים בהתנהלות ויפעל לתקנם או ינחה את המעסיק כיצד לעשות כן. לא אחת, מעסיקים מפחיתים מחשיבותה של ביקורת זו ואינם מסתייעים בעו"ד, בין היתר משום שהם אינם ערים להיקף סמכויות המפקחים בעניין זה. יש לזכור כי אלו מוסמכים לבצע בדיקה מעמיקה מאוד של התנהלות המעסיק, לדרוש העתקי מסמכים ולהטיל קנסות כבדים. על כן, פנייה לייצוג משפטי היא חשובה כל כך, במסגרתה יכין עורך הדין את המעסיק לביקורת ויצמצם משמעותית את הסיכוי לעיצומים כספיים ולא פחות חשוב מכך, את הסיכון להליך פלילי. כמו כן, אף אם קיבל המעסיק התראה על הטלת עיצום, עורך הדין יפעל לביטולו או להפחתתו, על פי נסיבות העניין.

שיתוף פעולה עם המפקח

הנחת המוצא של מעסיקים רבים היא כי אם לא ישתפו פעולה עם המפקח וימנעו ממנו את המידע שהוא מבקש, הרי שהוא לא יוכל להטיל עליהם קנסות וכך יחמקו מהשלכות הביקורת. ובכן, זוהי טעות נפוצה אשר יכולה רק להחמיר את מצב הדברים. מדוע? משום שהפרעה למפקחים במילוי תפקידם, עלולה להסתיים בהעמדה לדין של המעסיק. כאן אנו רואים שוב את החשיבות שבקבלת ייעוץ וייצוג משפטי בסיטואציה זו, כאשר נחזור ונדגיש כי ליווי משפטי שוטף הוא צעד מניעתי חיוני עבור מעסיקים, משום שבכוחו לצמצם לא רק את החשיפה של המעסיק במקרה של ביקורת אלא גם למזער את הסיכון לתביעות עובדים, הכרוכות במשאבי זמן וכסף רבים עבור המעסיק.

ערכו בעסק שלך ביקורת מעסיקים של משרד הכלכלה? 

צור איתנו קשר כדי לבחון את האפשרויות המשפטיות העומדות בפניך להתמודד באופן חוקי ונכון עם השלכות הביקורת. 

מחלקת דיני עבודה במשרד עורכי דין מור ושות׳, מתמחה בייצוג משפטי של מעסיקים בישראל עם התאמה מלאה לדרישות החוק.

אנחנו מבינים את חשיבות הגנת המעמד המשפטי של המעסיקים. תחום דיני העבודה מציע אתגרים רבים. אם אתם צריכים ייעוץ וייצוג משפטי, אנו כאן כדי לעזור.

ייצוג משפטי מקצועי ומותאם אישית יובטח לכם בכל שלב של התהליך המשפטי.

שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-811-61-81 
או התקשרו אלינו 02-595-3322

קבעו פגישת יעוץ

office@MorLawOffice.com