עורכי דין

זכאות עובדים של חברה בפירוק לתביעת שכר עבודה מביטוח לאומי

ישנם מקרים רבים בהם מעסיק נקלע למצב של חדלות פרעון ונכנס להליך של פירוק או פשיטת רגל. במסגרת זו, לא אחת, נותרים עובדי החברה ללא שקיבלו את שכרם. במצב זה, יוכלו הם לפנות למוסד לביטוח לאומי אשר יכנס בנעלי המעסיק וישלם להם את שכר עבודתם לתקופה של עד 12 חודשים ובכפוף לתקרה המקסימאלית שבחוק.

Picture of מאת עו״ד ונוטריון יגאל מור
מאת עו״ד ונוטריון יגאל מור

דיוק בייעוץ המשפטי. מצויינות בליווי המשפטי.

מה כולל התשלום אצל עובדים שזכותיהם נפגעו?

עובדים אשר זכויותיהם נפגעו עקב פירוק החברה המעסיקה אותם, או פשיטת רגל של מעסיק יחיד, זכאים לפנות למוסד לביטוח לאומי. זה ישלם להם גמלה הכוללת פיצוי על שכר עבודה שלא שולם להם, פיצויי פיטורים והפרשות לפנסיה ככל שאלו לא בוצעו. יודגש כי ביטוח לאומי לא ישלם בהכרח את כל הסכום אותו חייבת החברה לעובד, משהגמלה משולמת לתקופה של עד 12 חודשים לכל היותר ומוגלת לתקרת הסכום המקסימאלי הקבוע בתקנות הביטוח הלאומי. רכיבי השכר שנלקחים בחשבון לצורך תשלום שכר העבודה כוללים לא רק את שכר הבסיס של העובד, אלא גם תשלום שעות נוספות, עמלות והוצאות נסיעה. כמו כן, יכלול התשלום גם פדיון חופשה ודמי הבראה שלא שולמו לעובד. 

תשלום פנסיה ופיצויי פיטורין

כאמור, מלבד שכר עבודה, זכאי העובד לקבל מהמוסד ביטוח לאומי, במסגרת הגמלה, גם תשלום פנסיה ופיצויי פיטורים אם זה לא שולם לו. נזכיר כי בישראל קיימת חובת הפרשות לפנסיה משנת 2008, המחייבת כל מעסיק לבצע הפקדות לעובד לקרן פנסיה, הכוללת רכיב פנסיה ורכיב פיצויים.

באשרר לרכיב הפנסיה, היה ולא בוצעו הפקדות כלל, או ישנו חוסר, ישלימו ביטוח לאומי עד לסכום התקרה. באשר לרכיב הפיצויים, עובד שהופקדו עבורו הפקדות לפיצוי פיטורין, הביטוח הלאומי ישלים את החסר לפיצויי פיטורים מלאים (שהרי החוק מחייב הפרשה של 6% בלבד). כאשר העובד לא בוטח כלל על ידי החברה, כלומר, לא נעשו לו כל הפרשות לפיצויים, המוסד לביטוח הלאומי ישלם לו את מלוא פיצוי הפיטורין.

התנאים לקבלת גמלה

על מנת להיות זכאי לקבלת גמלה מביטוח לאומי ולקבל את אחד או יותר מהתשלומים הנ"ל,  על העובד לעמוד בשלושה תנאים. התנאי הראשון הוא כי מדובר בעובד שכיר בלבד. מי שהנו עצמאי או בעל שליטה אשר בינו לבין החברה אין יחסי עובד – מעביד, אינו זכאי לקבל גמלה זו. התנאי השני הוא כי בית המשפט הוציא צו פירוק לחברה אשר העסיקה את העובד או כאשר מדובר במעסיק יחיד, הוכרז זה כפושט רגל. התנאי השלישי הוא כי בית המשפט מינה נאמן או מפרק. יודגש כי אלו הם תנאים מצטברים ואי עמידה באחד מהם, לא תאפשר לעובד לקבל את הגמלה.

למי מוגשת התביעה?

כל זכות שאדם זכאי לה מהמוסד לביטוח לאומי, מצריכה הגשת תביעה, כאשר ככלל, התביעה תוגש לסניף הביטוח הלאומי אליו שייך המבוטח. אולם, במקרה של חברה בפירוק או מעסיק יחיד בפשיטת רגל, תביעתו של העובד תוגש לנאמן או למפרק שמינה בית המשפט, המרכז את כל תביעות הנושים של החברה. רק לאחר שזה יבדוק את התביעה ויאשרה, היא תועבר לביטוח הלאומי וזה ישלם את הגמלה לעובד אם ראה לנכון לקבלה. כלומר, למוסד לביטוח הלאומי נתונה הסמכות לאשר את התביעה באופן מלא או חלקי, או לדחותה. נדגיש כי התביעה לשכר עבודה תוגש תמיד באופן הנ"ל, אולם בכל הנוגע לתביעה לקבלת פיצויי פיטורים והפרשות לפנסיה, יש לבחון האם החברה הפרישה לעובד בתקופת ההעסקה הפרשות לקרן. במידה שכן, תוגש התביעה לחברת הביטוח ולא לביטוח הלאומי. נציין כי במרבית המקרים, עם פרסום מתן צו הפירוק חברת הביטוח עצמה, המנהלת את קרן הפנסיה, מגישה בדרך כלל תביעה כללית לנאמן או למפרק בשם כלל עובדי החברה, ועל כן העובד לא יידרש להגיש תביעה עצמאית.

מחלקת דיני עבודה במשרד עורכי דין מור ושות׳, מתמחה בייצוג משפטי של מעסיקים בישראל עם התאמה מלאה לדרישות החוק.

אנחנו מבינים את חשיבות הגנת המעמד המשפטי של המעסיקים. תחום דיני העבודה מציע אתגרים רבים. אם אתם צריכים ייעוץ וייצוג משפטי, אנו כאן כדי לעזור.

ייצוג משפטי מקצועי ומותאם אישית יובטח לכם בכל שלב של התהליך המשפטי.

שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-811-61-81 
או התקשרו אלינו 02-595-3322

קבעו פגישת יעוץ

office@MorLawOffice.com