עורך דין דיני עבודה

הרעת תנאים והתפטרות בדין מפוטר

כידוע, פיטורים הוא מצב שבו המעביד הוא זה אשר פיטר את העובד, אולם דיני העבודה מכירים גם במצב הנקרא התפטרות בדין מפוטר. במסגרתו, העובד רשאי לעזוב מיוזמתו את מקום העבודה, ויראו בעזיבתו כפיטורים ולא התפטרות. חוק פיצויי פיטורים קובע רשימת עילות סגורה בגינן ניתן להתפטר בדין מפוטר, אחת הנפוצות שבהן היא הרעת תנאים מוחשית.

Picture of מאת עו״ד ונוטריון יגאל מור
מאת עו״ד ונוטריון יגאל מור

דיוק בייעוץ המשפטי. מצויינות בליווי המשפטי.

התפטרות בדין מפוטר

לאפשרות של עובד להתפטר בדין מפוטר, שתי משמעויות מרכזיות עבורו: האחת, העובד יהיה זכאי לפיצויי פיטורים מלאים, כאילו פוטר. לדבר חשיבות כלכלית רבה מאוד ככל שהמעביד הפריש לרכיב הפיצויים בקרן הפנסיה של העובד 6% בלבד ולא 8.33%. במצב זה, רק פיטורים והתפטרות בדין מפוטר מזכים את העובד בהשלמה לפיצויים מלאים ואילו התפטרות רגילה איננה מזכה בהשלמה. המשמעות השנייה של התפטרות בדין מפוטר היא כי העובד יהיה זכאי לדמי אבטלה מהמוסד לביטוח לאומי באופן מיידי ולא יידרש להמתין 90 יום כפי שנדרש לעשות ככלל, מי שמתפטר מעבודתו ולא פוטר.

העילות השונות

העילות השונות

חוק פיצויי פיטורים מונה כמה עילות של התפטרות בדין מפוטר ונציג להלן ארבע מהנפוצות שבהן:

  1. התפטרות לרגל מצב בריאות לקוי: עובד רשאי להתפטר עקב מצב בריאותו שלו או של בן משפחה, כאשר יש בממצאים הרפואיים ובתנאי העבודה סיבה מספקת להתפטרות. המונח בן משפחה הוא רחב מאוד וכולל בני זוג, ילדים, הורים, נכדים ועוד.

 

  1. התפטרות לרגל העתקת מגורים: מעבר דירה לרגל נישואין, ליישוב בו מתגורר בן הזוג או מעבר לישוב חקלאי או עיריית פיתוח, כאשר עומדים הם בתנאים נוספים המפורטים בתקנות, מהווים עילה להתפטרות בדין מפוטר.

 

  1. התפטרות לצורך טיפול בילד: סעיף זה כולל מצבים שונים בהם יכול הורה להתפטר לצורך טיפול בילד שלו. כך למשל, עובדת יכולה להתפטר מעבודתה תוך 9 חודשים מיום הלידה על מנת לטפל בילדה והתפטרות זו תיחשב כדין פיטורים.

 

  1. הרעת תנאים מוחשית: עילה זו מהווה את אחת הסיבות המרכזיות להתפטרות בדין מפוטר והיא כוללת מגוון רחב של מקרים בהם יוכל עובד להתפטר בדין מפוטר, כפי שנרחיב להלן.

הרעת תנאים מוחשית

סעיף 11 לחוק פיצויי פיטורים עוסק בהתפטרותו של עובד בשל הרעת תנאים מוחשית. הנסיבות שבגינן יכול עובד להתפטר ולחסות תחת סעיף זה הן רבות, ביניהן: הפחתת שכר העובד, פגיעה בהיקף המשרה, התנכלות בעבודה, מעבר מקום העבודה וכיו"ב. לעניין זה נדגיש שתי נקודות חשובות: האחת, כי שינויים אלו צריכים להיעשות באופן חד צדדי, שהרי אם העובד מסכים לשינוי, אין המדובר בהרעת תנאים. השנייה, אין בנסיבות שפורטו כדי להוות באופן אוטומטי הרעת תנאים ויש לבחון כל מקרה על פי נסיבותיו. כך למשל, אם המעסיק נקלע לקשיים כלכליים ונאלץ לצמצם עקב כך, את היקף משרתו של העובד, תוך מתן אפשרות לקבלת פיצויי פיטורים, אין בדבר ככלל, הרעת תנאים.

מתן התראה למעסיק

כל עילות ההתפטרות בדין מפוטר שתוארו לעיל, דורשות מן העובד דבר אחד: להגיש מכתב התפטרות, אשר בו יציין את הסיבה להתפטרות ויצרף אסמכתא רלוונטית. עשה כן, יהיה זכאי הוא לפיצויי פיטורים מלאים. אולם, בכל הנוגע להרעת תנאים מוחשית, דורש החוק מן העובד צעד מקדמי לפני שיוכל להתפטר בגין עילה זו ולהיות זכאי לפיצויים. עליו לתת התראה למעסיק, במסגרתה הוא מבהיר לו מהי אותה הרעה שחלה בתנאי העסקתו ועליו לאפשר למעביד הזדמנות לתקן את ההרעה. אם לא פעל לכך המעסיק, אז ורק אז, יוכלו לראות בהתפטרות העובד כפיטורים. כלומר, עובד המתפטר בשל הרעת תנאים, ללא מתן הזדמנות נאותה למעביד לתקן את ההרעה, חשוף לשלילת הזכות לפיצויים.

מחלקת דיני עבודה במשרד עורכי דין מור ושות׳, מתמחה בייצוג משפטי של מעסיקים בישראל עם התאמה מלאה לדרישות החוק.

אנחנו מבינים את חשיבות הגנת המעמד המשפטי של המעסיקים. תחום דיני העבודה וטענות הקשורות בהרעת תנאי עבודה מהוות אתגר רב.


אם אתם נדרשים לייעוץ וייצוג משפטי, אנו כאן כדי לעזור.

ייצוג משפטי מקצועי ומותאם אישית יובטח לכם בכל שלב של התהליך המשפטי.

שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-811-61-81 
או התקשרו אלינו 02-595-3322

קבעו פגישת יעוץ

office@MorLawOffice.com