עורך דין לצוואות וירושות

פגמים בצוואה ותיקונם

בשל חשיבותו של מסמך הצוואה, קבע המחוקק כללים ברורים לאופן ונסיבות עריכתה. המשמעות היא כי כאשר אחת מההוראות הללו איננה מתקיימת, יש סכנה לפסילת הצוואה. אולם, סעיף 25 לחוק הירושה קובע כי ישנם פגמים הניתנים לתיקון ועל כן ניתן יהיה לקיים את הצוואה למרות שנפל בה פגם.

Picture of מאת עו״ד ונוטריון יגאל מור
מאת עו״ד ונוטריון יגאל מור

דיוק בייעוץ המשפטי. מצויינות בליווי המשפטי.

פסילת הצוואה

בפתח הדברים כתבנו כי צוואה שאינה ערוכה על פי כללי הדין עלולה להיפסל, מהי המשמעות של צעד שכזה? כאשר בית המשפט קבע כי צוואה בטלה, העזבון של המנוח יחולק לא על פי הקבוע בצוואה, אלא על פי סדר הירושה שבחוק. לחילופין, אם הוצגה לבית המשפט צוואה אחרת כי סבר שהיא תקינה, אזי יחולק העזבון על פי האמור בה. לעניין זה חשוב לציין, כי בית המשפט מוסמך לבטל את הצוואה באופן מלא או באופן חלקי. כלומר, כי הוא יכול לקבוע למשל כי סעיף מסוים מהצוואה מתבטל ויתר הצוואה כשרה. מתי בית המשפט יורה על פסילה? כאשר הוגשה לו התנגדות למתן צו קיום צוואה והוכח לו כי מתקיימת אחת או יותר מעילות הפסילה שבחוק, למשל, השפעה בלתי הוגנת על המצווה, אי כשרות לצוות, צוואה לטובת עד לעריכתה וכיו"ב. אולם, כאשר הבקשה להתנגדות לצוואה הוגשה בשל פגם שניתן לתיקון, יכול ובית המשפט ידחה את ההתנגדות ויורה על מתן צו קיום צוואה.

התנגדות לצוואה

כאשר אדם הולך לעולמו והותיר אחריו צוואה, על היורשים לקבל צו קיום צוואה כדי לממשה. לשם קבלת הצו, עליהם להגיש בקשה לרשם לענייני ירושה, המפרסם את דבר הבקשה בעיתון יומי. הפרסום נועד לאפשר למי המעוניין בכך להגיש התנגדות לצוואה ואם הוגשה, יעביר הרשם את התיק לבית המשפט לענייני משפחה, אשר יערוך דיון ויכריע. אדם המבקש להתנגד לצוואה, חייב להתבסס על אחת מעילות הפסילה המנויות בחוק הירושה, כאשר הפגם עליו הוא מצביע יכול להיות מהותי כגון אי כשרות המצווה לערוך צוואה והשפעה בלתי הוגנת על המצווה או פגם טכני. מהו ההבדל? בעוד שפגם מהותי אינו ניתן לתיקון ואם עמד המתנגד בנטל ההוכחה, הצוואה תיפסל, הרי שישנם פגמים טכניים אשר בית המשפט מוסמך לתקנם ולתת צו קיום צוואה למרות הפגם.   

טעות בצוואה

לצד סמכותו של בית המשפט להורות על בטלותה של צוואה, נתן לו המחוקק גם סמכות לתקן פגמים בצוואה ולקיימה למרות הפגם. כך למשל, סעיף 30 (ב) לחוק הירושה קובע כי הוראה בצוואה שנעשתה בטעות, לא תוביל לבטלות הצוואה ובלבד כי ניתן לקבוע באופן ברור מה ביקש המצווה להורות בצוואתו אלמלא הטעות. אלו טעויות מוסמך בית המשפט מוסמך לתקן? למשל טעות סופר כגון תאריך שגוי, השמטת אות משם היורש, השמטת ספרה מפרטי חשבון בנק וכיו"ב. הרציונל בסעיף זה נועד לוודא כי פגם טכני שולי לא ימנע את מימוש רצונו של המצווה כפי שהביע אותו בצוואתו, זאת כל עוד כאמור, ניתן להבין מה היה רצונו של המנוח. ככל שהתשובה היא בשלילה, אותה הוראה בצוואה בה נעשתה הטעות, תבוטל.

 

מעוניין לערוך צוואה?
בוא לפגישת יעוץ וצמצם מראש את האפשרות לפסילתה

מן האמור לעיל אנו למדים עד כמה נושא הצוואה הוא סבוך ומורכב. על כן, כל המבקש לערוך צוואה, חשוב שיפנה שייצור איתנו קשר ויתאם פגישת יעוץ עם עורך דין במשרדנו אשר מתמחה בענף משפטי זה, לו הידע המשפטי, הבקיאות והניסיון המקצועי, הוא ינסח יחד איתך את הצוואה באופן נהיר ומדוקדק, על פי כל הכללים וההנחיות שבחוק ויצמצמם עד למינימום את הפתח להתנגדות לצוואה. 

באופן הזה, תוכל להיות שקט כי בבוא העת, רכושך יחולק על פי רצונך, כפי שהבעת אותו במסמך הצוואה. חשוב לומר, גם נעמוד לרשותך במקרה בו תרצה לשנות את הצוואה, למשל עקב שינוי במצב המשפחתי.  

 

מחלקת דיני משפחה וירושה בחברת עורכי דין מור ושות’, היא מחלקה עתירת ניסיון משפטי. אנו מטפלים ומייצגים רבות בענייני צוואות וירושות, אלה תיקים מורכבים בהן המעורבות המשפטית והרגשית גבוהה מאוד. המחלקה עוסקת בייצוג וליטיגציה בבתי משפט על בסיס יום-יומי. 

אנחנו מתחייבים לעשות את המירב ולהעמיד לרשות לקוחותינו את ניסיוננו העשיר בתחום.

לייעוץ משפטי (ללא התחייבות) בעניינים הקשורים בענייני צוואות וירושות, אנחנו מזמינים אתכם ליצור איתנו קשר בטלפון 02-595-3322 או בוואטסאפ.

קבעו פגישת יעוץ