מהי עמותה
ומהן היתרונות וההתחייבויות ברישום עמותה

עמותה היא צורת התאגדות, המורכבת משני בני אדם לפחות, המבקשים להתאגד לצורך מטרה חוקית שאינה למטרת רווח. במאמר זה נסביר לעומק מהי עמותה, מהם היתרונות שבהקמת עמותה ומהן החובות המוטלים עליה.

Picture of מאת עו״ד ונוטריון יגאל מור
מאת עו״ד ונוטריון יגאל מור

דיוק בייעוץ המשפטי. מצויינות בליווי המשפטי.

מהי עמותה?

בישראל קיימות עמותות רבות מסוגים שונים, אך המשותף לכולן הוא כי הן פועלות לצורך מטרה ציבורית ולא קמו למטרה של עשיית רווחים. לכל עמותה חייב להיות תקנון על פיו היא פועלת והוא מהווה כמעין חוזה בין העמותה לבין חבריה, כאשר לאלו חשוב לומר, אין בעלות קניינית בעמותה. מבנה העמותה מורכב משלושה אורגנים אשר חייבים להיות בה על פי חוק ויכול שיהיו לה מוסדות נוספים, על פי קביעה בתקנון שלה. ראשית, ישנה האסיפה הכללית אשר בין סמכויותיה ישנן: מינוי רו"ח מבקר, אישור הדוחות הכספיים והמילוליים של העמותה וקבלת החלטות בדבר שינוי התקנון, מטרות העמותה או שמה. שנית, ישנו הועד המנהל המופקד על יישום החלטות האסיפה הכללית, קביעת מדיניות ונהלים, מינוי, פיקוח ופיטורי המנהל הכללי של העמותה ועוד. האורגן השלישי הוא ועדת הביקורת, אשר תפקידה הוא לוודא את פעילותה התקינה של העמותה, לרבות את עניינה הכספיים, להציע לוועד המנהל ולאסיפה הכללית הצעות לתיקון ליקויים ועוד.

הקמת עמותה- יתרונות

כאשר אנו מבקשים להקים מלכ"ר, מוסד ללא מטרת רווח, ההתלבטות הנה בין עמותה לבין חברה לתועלת הציבור. להקמת עמותה יש יתרונות רבים, ביניהם:

 

  1.  מטרות: המבקש להקים עמותה, יכול להגדיר כל מטרה חוקית שאינה למטרת רווח. לעומת זאת, בעת הקמת חברה לתועלת הציבור, מטרותיה חייבות להתאים לקטגוריות ספציפיות שהוגדרו בחוק והדבר מטבע הדברים יכול להגביל.

 

  1. פיקוח וחובות: עמותה נרשמת אצל רשם העמותות בלבד ולכן רמת הפיקוח עליה, כמו גם היקף חובותיה, כפי שנראה להלן, היא פחותה יותר מזו של חברה לתועלת הציבור. זו צריכה להיות רשומה גם אצל רשם ההקדשות וגם אצל רשם החברות, דבר המגדיל את חובותיה.

 

  1. פעילות עסקית: ככל שהפעילות העסקית הוגדרה מראש בתקנון העמותה, מה טוב, אך במידה שלא, תוכל העמותה לקבל אישור מרשם העמותות לבצע פעילות עסקית החורגת ממטרותיה הרשומות. בעוד שבמקרה של חברה לתועלת הציבור, במצב דומה, עליה יהיה לפנות לבית המשפט לקבלת אישור וזהו מטבע הדברים הליך ארוך ומורכב יותר.

מהן הפעולות שחובה על עמותה לבצע?

חוק העמותות מטיל על העמותה חובות שונות ונפרט את המרכזיות שבהן. על העמותה לנהל

פנקסי חשבונות שישקפו באופן מלא את עסקאותיה ומצבה הפיננסי.  כמו כן, מחויבת היא להכין ולהגיש לרשם העמותות מדי שנה דוח כספי של הכנסותיה והוצאותיה, איתו יוגש גם דוח מילולי. בנוסף לזאת, במסגרת פעילותה השוטפת, נדרשת העמותה מעת לעת להגיש לרשם העמותות הודעות ומסמכים שונים לדוגמא: הודעה על מינוי חבר של הוועד המנהל או ועדת הביקורת, פרוטוקולים של האסיפה הכללית בהחלטות שונות שהיא מקבלת ועוד. בעניין זה יש להזכיר גם דבר נוסף והוא קבלת אישור ניהול תקין. זה מהווה מעין מנגנון בקרה על פעילות העמותה ועל מנת לקבלו עליה להוכיח כי היא מתנהלת כראוי ומקיימת את כל החובות המוטלות עליה על פי דין. נדגיש כי בשונה מכל החובות שפורטו לעיל, קבלת האישור אינה בגדר חובה והעמותה רשאית לפעול גם בלעדי האישור. אולם מרבית העמותות פועלות בכל שנה כדי להשיגו. ראשית משום שללא אישור זה לא תוכל העמותה לקבל תמיכה ממשלתית, לרבות הטבות שונות המגיעות למלכ"רים. שנית, אישור ניהול תקין נחשב למעין תו תקן לעמותות ועל כן עמותה ללא אישור זה פוגעת בתדמיתה.    

לסיכומם של דברים, עמותה היא מבנה משפטי – ישות משפטית אשר נועדה לשם פעילות ציבורית. משרדמו מתמחה בהקמה וליווי משפטי לעמותות, ניהול עמותות, דיווחי עמותות וכיוצ"ב.  

אנחנו מזמינים אותך לייעוץ משפטי בעניינים המשפטיים הקשורים בעמותות. 

המחלקה למשפט מסחרי במשרד עו״ד מור ושות׳ היא מחלקה עתירת ניסיון, המחלקה מלווה יזמים, עסקים ותאגידים שונים מהארץ ומחו״ל, בתחומים רבים הקשורים במשפט מסחרי.

בכל התלבטות או צורך בייעוץ בעניינים הקשורים בעמותה וניהולה נשמח לקבל את פנייתך:

בטלפון 02-595-3322 

או 

בוואטסאפ במספר: 050-811-6181

דוגמה לשאלות שאנחנו נשאלים במסגרת פגישות ייעוץ לעמותות:

איך מקימים עמותה?

מה זה עמותה?

מהן ההליכים המשפטיים להקמת עמותה בישראל?

איך עורכים ומגישים תקנון לעמותה ומה הדרישות המרכזיות ממנו?

מהן הדרישות לניהול תקין של עמותה מבחינה חוקית?

אילו סוגי דוחות כספיים עמותה חייבת להגיש?

איך ניתן לשנות חברי הנהלה או יו"ר בעמותה?

מהם חובות הדיווח של עמותה לרשם העמותות?

איך עמותה יכולה לבטל או לשנות את תקנון העמותה?

באילו מקרים יידרש פירוק עמותה ואיך מבצעים את הליך זה?

מהן ההשלכות המשפטיות של חובות כספיים של עמותה?

כיצד עמותה יכולה לרכוש נכסים ומה המגבלות המשפטיות על כך?

איך מוסדות פיננסיים מתייחסים לעמותות מבחינת פתיחת חשבונות וקבלת אשראי?

מהן דרכי המימון המותרות לעמותות ואיך מנהלים תרומות ומענקים?

אילו צעדים נדרשים להחלפת גורמי מפתח בעמותה, כמו גזבר או יו"ר?

מהן זכויות וחובות חברי העמותה השונים?

איך עמותה יכולה להקים חברה בת או להשתתף בפרויקטים משותפים עם גופים אחרים?

איך עמותה יכולה להעסיק עובדים ומה החובות המשפטיות הנלוות?

כיצד עמותות צריכות לנהל את רישומי החברים שלהן?

מהן הדרכים החוקיות לסגירת עמותה ומה התהליכים המשפטיים הנדרשים?

כיצד ניתן להתמודד עם סכסוכים פנימיים בעמותה?

מהן הדרישות לעמותה לקבלת תעודת ניהול תקין?

אילו פעולות נדרשות להגנה על סימן מסחרי או רכוש רוחני של עמותה?

מהן ההתחייבויות המשפטיות של עמותה בנושא שקיפות ודיווח לציבור?

איך עמותה יכולה לבצע שינויים במטרות העמותה ובתקנון?

מהם התהליכים המשפטיים להכרה בעמותה כתועלת ציבורית?

כיצד ניתן להתמודד עם חובות של עמותה שנכנסה לקשיים כלכליים?

מה הפרוצדורה להעברת נכסים או פעילות של עמותה לגוף אחר?

האם חבר עמותה יכול לקבל שכר?

איך רושמים עמותה?

האם יו"ר עמותה יכול לקבל שכר?

האם עמותה יכולה לקבל הלוואה?

האם עמותה משלמת מע"מ?

איזה עמותה רשאית להחזר מס?

איזו עמותה זכאית לפטור מאגרה שנתית?

איזו עמותה חייבת ברואה חשבון?

איך בודקים קיומה של עמותה?

איך לנהל עמותה?

איך מבררים למי שייכת עמותה?

איך מבררים מספר תיק ניכויים של עמותה?

איך מוציאים חבר עמותה מהעמותה?

איך מציגים תקציב שנתי של עמותה?

איך משנים תקנון עמותה?

איך סוגרים עמותה?

איך פונים לבית משפט לפירוק עמותה?

האם אזרח זר יכול לנהל עמותה?

האם בשינוי שם עמותה משתנה מספר התאגיד?

האם גן ילדים יכול להיות עמותה?

האם הוצאת ספרים יכולה להיות עמותה?

האם ועד בניין זו עמותה?

האם ועדת הביקורת חייב להיות חבר עמותה?

האם זה נכון לפרסם פרטי עמותה לקבלת תרומות?

האם יו"ר עמותה יכול להתפטר?

האם יו"ר עמותה יכול לכהן גם כמנכ"ל?

האם יו"ר עמותה יכול לקבל כסף?

האם יו"ר עמותה יכול להיות חבר בעמותה אחרת?

האם יור עמותה מרוויח כספים?

האם כדאי להקים עמותה?

האם כל עמותה היא מלכ"ר?

האם כל עמותה חייבת להגיש דוח מס?

האם כל עמותה מוכרת לצרכי מס?

האם להקת מחול יכולה להיות עמותה?

האם חבר עמותה יכול לקבל שכר?

האם מותר להיות חבר עמותה בצבא?

האם מותר לחברי עמותה להיות קרובי משפחה?

האם מייסד שאינו חבר עמותה יכול לפרק אותה?

האם מנכ"ל עמותה יכול להיות חבר ועד?

האם מנכ"ל עמותה יכול להיות חבר העמותה?

האם ניתן להיות חבר עמותה ב-2 עמותות ספורט?

האם ניתן לשעבוד נכסי עמותה?

האם סטודנט באשרת סטודנט יכול להיות חבר עמותה בישראל?

האם עובד עמותה יכול להיות חבר עמותה?

האם על עמותה לשלם מס רכישה?

האם עמותה היא גוף ציבורי?

האם עמותה היא מוסד פיננסי?

האם עמותה היא מוסד ציבורי?

האם עמותה היא עוסק פטור?

האם עמותה היא תאגיד?

האם עמותה זכאית לחכור קרקע בפטור ממכרז?

האם עמותה חייבת בדוחות מבוקרים?

האם עמותה חייבת בהנהלת חשבונות כפולה?

האם עמותה חייבת במכרז?

האם עמותה חייבת במע"מ?

האם עמותה חייבת להירשם במס הכנסה?

האם עמותה חייבת עורך דין?

האם עמותה חייבת רואה חשבון?

האם עמותה יכולה להקים חברה?

האם עמותה יכולה לזכות מע"מ?

האם עמותה יכולה למנות גזבר חיצוני?

האם עמותה יכולה למשוך כסף מזומן מהבנק?

האם עמותה יכולה לקבל כרטיס אשראי?

האם עמותה מוציאה חשבונית?

האם מותר לעמותה להרוויח כסף?

האם עמותה מחוייבת בניכוי מס במקור מספקים?

האם עמותה משלמת מע"מ על שרותים שהיא רוכשת?

האם עמותה מתנהלת על בסיס מזומן או מצטבר?

האם עמותה נחשבת כתאגיד?

האם עמותה פטורה ממע"מ?

האם עמותה רשאית לערוך פעילות נפרדת לגברים?

האם עמותה רשאית לקבל תרומה עבור אדם אחר?

האם עסק חברתי זה עמותה?

האם קטין יכול להקים עמותה?

האם רשאית עמותה למנות מורשה חתימה אחד?

האם תאגיד בע״מ כשיר להיות חבר עמותה?

האם תושב חוץ יכול לנהל עמותה?

כיצד אפשר לייעל עמותה?

כיצד להקים עמותה?

כיצד מעמידים עמותה לדין?

כיצד משנים מטרות עמותה?

כיצד מתנהלת עמותה?

כיצד עוזבים עמותה?

כמה אנשים צריך על מנת ליסד עמותה?

כמה זמן לוקח להקים עמותה?

מהם עלויות התפעול של עמותה?

כמה צריך חברים לפתיחת עמותה?

כמה תמיכה מקבלת עמותה?

למה כדאי להקים עמותה עירונית?

מה האחריות של מנהל עמותה על חובותיה?

מה הדרישות להקמת עמותה?

מה ההבדל בין עמותה לאגודה?

מה ההבדל בין עמותה לחברה לתועלת הציבור מבחינה מיסויית?

מה ההבדל בין עמותה לחל"ץ?

מה היתרון להיות עמותה?

מה הם מסמכי יסוד של עמותה?

מה זה אומר להיות חבר עמותה?

מה זה יו"ר אסיפה כללית של עמותה?

מה זה מחזור כספי של עמותה?

מה כוללים מסמכי התאגדות של עמותה?

מה נדרש על מנת לסגור עמותה?

מה עמותה צריכה בשביל להצליח?

מה צריך בשביל לפתוח עמותה?

מה צריך להיות רשום בחותמת של עמותה?

מה תפקידי יו"ר עמותה?

מי אחראי על חובות של עמותה?

מי הגוף המקבל חברי עמותה חדשים?

מי הם חברי עמותה?

מי זכאי להיות חבר עמותה?

מי חותם על דוחות כספיים של עמותה?

מי חתום על פרוטוקול עמותה?

מי יכול להיות בוועדת ביקורת של עמותה?

מי רשאי להתמנות כמפרק עמותה?

מי רשאי להקים עמותה?

מי רשאי לעיין בדוחות כספיים של עמותה?

מתי בית משפט יכול להכריז על סגירת עמותה?

מתי כדאי לפתוח עמותה?

מתי עמותה יכולה לתת מלגה?

מתי צריך להגיש דוח של עמותה?

קבעו פגישת יעוץ

office@MorLawOffice.com