מהי עמותה
ומהן היתרונות וההתחייבויות ברישום עמותה

עמותה היא צורת התאגדות, המורכבת משני בני אדם לפחות, המבקשים להתאגד לצורך מטרה חוקית שאינה למטרת רווח. במאמר זה נסביר לעומק מהי עמותה, מהם היתרונות שבהקמת עמותה ומהן החובות המוטלים עליה.

מאת עו״ד ונוטריון יגאל מור
מאת עו״ד ונוטריון יגאל מור

דיוק בייעוץ המשפטי. מצויינות בליווי המשפטי.

מהי עמותה?

בישראל קיימות עמותות רבות מסוגים שונים, אך המשותף לכולן הוא כי הן פועלות לצורך מטרה ציבורית ולא קמו למטרה של עשיית רווחים. לכל עמותה חייב להיות תקנון על פיו היא פועלת והוא מהווה כמעין חוזה בין העמותה לבין חבריה, כאשר לאלו חשוב לומר, אין בעלות קניינית בעמותה. מבנה העמותה מורכב משלושה אורגנים אשר חייבים להיות בה על פי חוק ויכול שיהיו לה מוסדות נוספים, על פי קביעה בתקנון שלה. ראשית, ישנה האסיפה הכללית אשר בין סמכויותיה ישנן: מינוי רו”ח מבקר, אישור הדוחות הכספיים והמילוליים של העמותה וקבלת החלטות בדבר שינוי התקנון, מטרות העמותה או שמה. שנית, ישנו הועד המנהל המופקד על יישום החלטות האסיפה הכללית, קביעת מדיניות ונהלים, מינוי, פיקוח ופיטורי המנהל הכללי של העמותה ועוד. האורגן השלישי הוא ועדת הביקורת, אשר תפקידה הוא לוודא את פעילותה התקינה של העמותה, לרבות את עניינה הכספיים, להציע לוועד המנהל ולאסיפה הכללית הצעות לתיקון ליקויים ועוד.

הקמת עמותה- יתרונות

כאשר אנו מבקשים להקים מלכ”ר, מוסד ללא מטרת רווח, ההתלבטות הנה בין עמותה לבין חברה לתועלת הציבור. להקמת עמותה יש יתרונות רבים, ביניהם:

 

  1.  מטרות: המבקש להקים עמותה, יכול להגדיר כל מטרה חוקית שאינה למטרת רווח. לעומת זאת, בעת הקמת חברה לתועלת הציבור, מטרותיה חייבות להתאים לקטגוריות ספציפיות שהוגדרו בחוק והדבר מטבע הדברים יכול להגביל.

 

  1. פיקוח וחובות: עמותה נרשמת אצל רשם העמותות בלבד ולכן רמת הפיקוח עליה, כמו גם היקף חובותיה, כפי שנראה להלן, היא פחותה יותר מזו של חברה לתועלת הציבור. זו צריכה להיות רשומה גם אצל רשם ההקדשות וגם אצל רשם החברות, דבר המגדיל את חובותיה.

 

  1. פעילות עסקית: ככל שהפעילות העסקית הוגדרה מראש בתקנון העמותה, מה טוב, אך במידה שלא, תוכל העמותה לקבל אישור מרשם העמותות לבצע פעילות עסקית החורגת ממטרותיה הרשומות. בעוד שבמקרה של חברה לתועלת הציבור, במצב דומה, עליה יהיה לפנות לבית המשפט לקבלת אישור וזהו מטבע הדברים הליך ארוך ומורכב יותר.

מהן הפעולות שחובה על עמותה לבצע?

חוק העמותות מטיל על העמותה חובות שונות ונפרט את המרכזיות שבהן. על העמותה לנהל

פנקסי חשבונות שישקפו באופן מלא את עסקאותיה ומצבה הפיננסי.  כמו כן, מחויבת היא להכין ולהגיש לרשם העמותות מדי שנה דוח כספי של הכנסותיה והוצאותיה, איתו יוגש גם דוח מילולי. בנוסף לזאת, במסגרת פעילותה השוטפת, נדרשת העמותה מעת לעת להגיש לרשם העמותות הודעות ומסמכים שונים לדוגמא: הודעה על מינוי חבר של הוועד המנהל או ועדת הביקורת, פרוטוקולים של האסיפה הכללית בהחלטות שונות שהיא מקבלת ועוד. בעניין זה יש להזכיר גם דבר נוסף והוא קבלת אישור ניהול תקין. זה מהווה מעין מנגנון בקרה על פעילות העמותה ועל מנת לקבלו עליה להוכיח כי היא מתנהלת כראוי ומקיימת את כל החובות המוטלות עליה על פי דין. נדגיש כי בשונה מכל החובות שפורטו לעיל, קבלת האישור אינה בגדר חובה והעמותה רשאית לפעול גם בלעדי האישור. אולם מרבית העמותות פועלות בכל שנה כדי להשיגו. ראשית משום שללא אישור זה לא תוכל העמותה לקבל תמיכה ממשלתית, לרבות הטבות שונות המגיעות למלכ”רים. שנית, אישור ניהול תקין נחשב למעין תו תקן לעמותות ועל כן עמותה ללא אישור זה פוגעת בתדמיתה.    

לסיכומם של דברים, עמותה היא מבנה משפטי – ישות משפטית אשר נועדה לשם פעילות ציבורית. משרדמו מתמחה בהקמה וליווי משפטי לעמותות, ניהול עמותות, דיווחי עמותות וכיוצ”ב.  

אנחנו מזמינים אותך לייעוץ משפטי בעניינים המשפטיים הקשורים בעמותות. 

המחלקה למשפט מסחרי במשרד עו״ד מור ושות׳ היא מחלקה עתירת ניסיון, המחלקה מלווה יזמים, עסקים ותאגידים שונים מהארץ ומחו״ל, בתחומים רבים הקשורים במשפט מסחרי.

בכל התלבטות או צורך בייעוץ בעניינים הקשורים בעמותה וניהולה נשמח לקבל את פנייתך:

בטלפון 02-595-3322 

או 

בוואטסאפ במספר: 050-811-6181

קבעו פגישת יעוץ

office@MorLawOffice.com