עורכי דין דיני עבודה

מדריך למעסיק לסיום יחסי עבודה

אינך מרוצה מתפקודו של אחד העובדים ואתה מעוניין לפטרו? זוהי זכותך המלאה, אך חשוב שתדע כיצד להביא לסיומם של יחסי עובד – מעביד בצורה תקינה. המחוקק קבע למעסיק מספר חובות בעניין זה וקיומן יאפשר לך להתנהל באופן נכון וחוקי ויצמצמם את הסיכוי לכל טענה או תביעה מצדו של העובד.

מאת עו״ד ונוטריון יגאל מור
מאת עו״ד ונוטריון יגאל מור

דיוק בייעוץ המשפטי. מצויינות בליווי המשפטי.

חובת שימוע

בכל מקרה שבו מעסיק מעוניין לפטר עובד, חייב הוא לקיים לו טרם לכן הליך שימוע. כשמו כן הוא, מטרתו של הליך זה הוא לשמוע את טענותיו של העובד, מדוע אין הצדקה לפטרו. על מנת שהשימוע ייחשב כשימוע כדין, על המעסיק להקפיד על כמה כללים:

  1. מתן הודעה על שימוע: על המעביד לתת לעובד התראה מספקת על מועד עריכת השימוע כדי שהוא יוכל להתכונן אליו.
  2. טענות ספציפיות: קיימת חובה לנמק בפני העובד את הסיבות לפיטורים, כדי שיוכל להגיב אליהן ואין להסתפק באמירות כלליות בלבד.
  3. קיום שימוע בנפש חפצה: יש לקיים את השימוע כאשר המעסיק באמת פתוח להקשיב לדבריו של העובד ולשקול שוב את פיטוריו.
  4. ניהול פרוטוקול: יש לערוך תרשומת של הדברים שנאמרים בשימוע, לתת לעובד לעיין בפרוטוקול ולהחתימו עליו לאחר שאישר את הכתוב בו.
  5. מועד החלטה: היות שעל המעסיק לשקול את טענות העובד, אין עליו להחליט בדבר המשך העסקתו במועד השימוע. עליו לקחת כמה ימים לצורך כך ואז להודיע לעובד בכתב.

מתן מכתב פיטורים

בעת פיטורים, מחויב המעסיק לתת לעובד מכתב פיטורים, עם תאריך הוצאתו ומועד כניסת הפיטורים לתוקפם. לא נהוג לכתוב את סיבת הפיטורים, על מנת שלא לפגוע בעובד, אך ככל שזו אינה קשורה לכישוריו או לתפקודו המקצועי, כדאי לציין אותה. כך למשל, אם העובד מפוטר בשל סגירת העסק, אילוצים כלכליים, רה- ארגון של מקום העבודה וכיו”ב. לקבלת מכתב פיטורים חשיבות רבה עבור העובד, משום שזה נדרש לו לצורך קבלת דמי אבטלה מביטוח לאומי. על כן, אי מתן מכתב פיטורים חושף את המעסיק לתביעה מצד העובד, אשר יכול לדרוש פיצוי בגובה דמי האבטלה שהיה מקבל מביטוח לאומי, לו ניתן לו המכתב. כמובן כי במצב זה, על העובד להוכיח כי תשלום זה אכן נמנע ממנו בשל אי הצגת מכתב פיטורים ולא בשל העדר תקופת אכשרה מתאימה, אשר לא הייתה מזכה אותו בדמי אבטלה, גם אם היה מציג מכתב כאמור.

הודעה מוקדמת

על מנת לאפשר לעובד לעכל את דבר פיטוריו ולמצוא עבודה חלופית, קובע החוק את חובת המעסיק לתת לעובד הודעה מוקדמת. משכה של זו תלוי בוותק של העובד והאם מדובר בעובד חודשי (עובד במשכורת קבועה) או עובד יומי ( עובד בשכר חודשי משתנה). אולם, תקופת ההודעה המוקדמת המקסימאלית בשני המקרים היא חודש ימים. המעסיק יכול לבחור האם העובד יעבוד בפועל בתקופה זו או אם לאו. אולם אם בחר שלא, מחויב הוא לשלם לעובד חלף הודעה מוקדמת: את שכר העבודה עבור תקופה זו. נציין כי במקרה של התפטרות, יהיה זה העובד מחויב לתת למעסיק הודעה מוקדמת.

גמר חשבון

בסיום יחסי העבודה, הן בעת פיטורים והן בעת התפטרות, על המעסיק לבצע גמר חשבון במסגרת תלוש השכר האחרון של העובד. מלבד משכורתו האחרונה, יש לשלם לעובד דמי הבראה יחסיים ופדיון חופשה, ככל ויש לו ימי חופשה שלא נוצלו. כאשר העובד פוטר או התפטר בדין מפוטר, על המעסיק לשלם לו גם השלמה לפיצויים מלאים (כאשר ההפרשות לרכיב הפיצויים בקרן הפנסיה היו 6% ולא 8.33%). כמו כן, על המעסיק  למסור לידי העובד טופס 161 ומכתב שחרור כספים. אלו נועדו כדי להעביר את קרן הפנסיה לבעלותו של העובד ולאפשר לו, אם יחפץ בכך, למשוך את כספי הפיצויים האלו, כולם או חלקם.

לסיכומם של דברים, הקפדה נכונה על סיום נכון של יחסי עובד/מעביד עשויה למנוע תביעות מיותרות מצד העובד ולהותיר מוניטין חיובי של המעסיק ושל העסק כלפי העובד. 

 

מנהל/ת עסק? סיום נכון של יחסי עובד/מעביד עשוי למנוע תביעות מיותרות. 

מחלקת דיני עבודה במשרד עורכי דין מור ושות׳, מתמחה בייצוג משפטי של מעסיקים בישראל עם התאמה מלאה לדרישות החוק.

אנחנו מבינים את חשיבות הגנת המעמד המשפטי של המעסיקים. 

תחום דיני העבודה מציע אתגרים רבים. אם אתם צריכים ייעוץ וייצוג משפטי, אנחנו כאן כדי לעזור.

ייצוג משפטי מקצועי ומותאם אישית מובטח. 

שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-811-61-81 
או התקשרו אלינו 02-595-3322

קבעו פגישת יעוץ

office@MorLawOffice.com