מור ושות׳, משרד עורכי דין
מדיניות פרטיות
תנאים ושימוש

מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות

מאחר שאנו (להלן "המשרד") מכבדים את פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט שאנו מנהלים ומפעילים (להלן-"האתר"), החליט המשרד לפרסם את מדיניותו ביחס להגנת הפרטיות באתר, ואנו מתחייבים כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.

מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי המשרד ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, וכיצד משתמש המשרד במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתרים או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתרים.

כללי

בעת שימוש בשירותי האתר הנך רשאי למסור מידע אישי, למשל שמך וכתובתך, זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, לדוגמה בעת שתירשם לשירותים באתר. חלק אחר של מידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, העמודים שבהם צפית, כתובת האינטרנט (IP ) שממנה פנית  ועוד.

רישום לשירותים

ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתר, המשרד יבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותי.

מאגר המידע

הנתונים שנאספו  יישמרו במאגר המידע של המשרד ובאחריותו.

השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת –

  • לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתרים .
  • לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתרים.
  • לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.
  • כדי ליצור איתך קשר רק במקרים שבהם ביקשנו את פרטיך באופן מפורש לצורך יצירת קשר איתך.

המידע שישמש את המשרד יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית.

דיוור ישיר אלקטרוני

המשרד מעוניין לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיו, מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו.

אנו מתחייבים שלא למסור את פרטיך האישיים למפרסמים ו/או לכל צד שלישי. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתר.

אנו מתחייבים כי מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.

מסירת מידע לצד שלישי

הננו מתחייבים שלא להעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים או המידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:

  • אם תבצע באתר, פעולות שבניגוד לדין;
  • במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין המשרד שתחייב חשיפת פרטיך;.
  • לו יתקבל צו שיפוטי ספציפי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
Cookies

האתר משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין וזאת כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

האתר עושה שימוש בתוכנות ואפליקציות של צידי ג׳ כגון: Taboola, Outbrain,  וכיוצ״ב. 

דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

אבטחת מידע

המשרד מיישם באתר מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, המשרד לא מתחייב ששירותיו  יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

 

אחריות

המידע באתר אינו מהווה בשום אופן תחליף לייעוץ ו/או ייצוג משפטי על ידי עורך דין. כל המידע הנכלל באתר הינו בבחינת מידע כללי בלבד, ואינו בגדר חוות דעת או ייעוץ משפטי מוסמך. על המשתמש לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה משפטית או אחרת המסתמכת על המידע באתר. איננו נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים ו/או המשתמשים באתר. אנו ממליצים למשתמשים לפנות לייעוץ משפטי מקצועי מעורך דין מוסמך בכל בעיה משפטית לה מבוקש פתרון.

אנו מודיעים בזאת כי יש להתייחס בזהירות ובביקורתיות למידע שמתפרסם באתר. נכונים הדברים במיוחד ובעיקר כשמדובר במידע משפטי מקצועי. האחריות לבדיקת נכונותם ודיוקם של החומרים המופיעים באתר הינה על המשתמש בלבד, המשתמש מצהיר בזאת, כי ידוע לו שלמרות שהמשרד והאתר פועלים במידת האפשר על מנת שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, ייתכן ויחול ליקוי ו/או טעות ו/או אי דיוק במידע ו/או בדרך העברתו למשתמש, המשרד והאתר לא יישאו באחריות כלשהי בעניין.

איננו נותנים חסות או מביעים כל דעה או עמדה לגבי נכונותם או דיוקם של הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצגים באתר. המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שכל הסתמכות שלו על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו ובאחריותו הבלעדיים.

האתר בכללותו – כולל כל מידע המופיע בו וחומר אשר הגישה אליהם נעשית באמצעות האתר – מוגש ומועמד לרשות המשתמש כמות-שהוא (“As-Is”).  המשרד איננו מביע כל עמדה ואין היא אחראי, במפורש או מכללא, לגבי:

  1. המידע והחומר המצוי באתר.
  2. לגבי כל נזק הנגרם או עלול להיגרם עקב המשלוח של מידע חסוי או רגיש דרך האתר.
  3. לגבי כל נזק הנגרם או עלול להיגרם עקב פגם או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר או את הגישה לאתר.
עדכונים ושינויים

אנו שומרים לעצמנו את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר בכל עת ומכל סיבה, בלי כל הודעה מראש ובלי כל אחריות מצדנו. בכל עת שהיא אנו רשאים לבצע שינויים ו/או עדכונים בתנאי שימוש אלה. בשימושך באתר הינך מסכים בזאת להיות כפוף לאמור בתנאי השימוש בכל עת, ועליך לחזור ולהתעדכן בדבר השינויים שיבוצעו בתנאי השימוש.

קבעו פגישת יעוץ

office@MorLawOffice.com