פירוק חברה חדלת פרעון

כאשר חברה מגיעה למצב של חדלות פרעון – למשל כשאינה מסוגלת לפרוע את חובותיה לספקיה או לשלם משכורות לעובדיה, הפתרון הנכון יהיה בדרך כלל לפתוח בהליך לפירוקה, על מנת להסדיר את חובותיה ולצמצם נזקים עתידיים. ישנן שתי דרכים לפירוק חברה: פירוק מרצון ופירוק על ידי בית המשפט.

חדלות פרעון של חברה

זהו תרחיש שקורה לא מעט: חברה נקלעת לקשיים כספיים ואינה יכולה לעמוד בהתחייבויות הכלכליות שנטלה. כלומר, היא למעשה מגיעה למצב של חדלות פרעון. הפתרון המקובל במצב זה הנו פירוק החברה, במסגרתו, תסיים החברה את פעילותה ויבוצע כינוס של נכסיה, לצורך מכירתם ומימוש לטובת הנושים. נציין כי אמנם, קיימות עילות נוספות בגינן ניתן לפרק חברה, אך חדלות פרעון היא המרכזית שבהן והשכיחה ביותר.

פירוק חברה על ידי בית המשפט

הליך של פירוק חברה יכול להתבצע בשתי דרכים עיקריות: פירוק על ידי בית המשפט ופירוק מרצון. במקרה הראשון, יבוצע ההליך לאחר שהוגשה לבית המשפט בקשת פירוק במסגרתה הוכח לבית המשפט כי התקיימו אחת מעילות הפירוק ואין זה נכון כי החברה תמשיך את פעילותה. אחת מן העילות לפירוק הנה כמובן חדלות פרעון ולצדה עילות נוספות כגון כי החברה לא התחילה בעסקיה תוך שנה מיום התאגדותה. הבקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט מוגשת על ידי נושי החברה או בעלי המניות.  

פירוק חברה מרצון

מסלול אחר של פירוק חברה הנו פירוק מרצון, אשר לא נעשה בצו בית משפט, אלא ביוזמת החברה או בעלי המניות. ככל שמדובר בחדלות פרעון, היוזמים הנם בדרך כלל נושי החברה ובהליך זה אין למעשה התערבות של בית המשפט. זאת אלא אם מדובר בהליך פירוק מורכב, או נתגלעו חילוקי דעות מהותיים בין הצדדים. אז, יכול הליך הפירוק שהחל מפירוק מרצון להפוך להליך פירוק בפיקוח בית המשפט. מלבד חדלות פרעון, ניתן לקבל החלטה על פירוק מרצון גם בשל עילות נוספות כגון: כאשר התרחש אירוע אשר נקבע בתקנון החברה כי אם יתרחש, על החברה להתפרק.

מתי ניתן להגדיר חברה כחדלת פרעון?

פירוק חברה בעקבות חדלות פרעון הוא אפוא תרחיש נפוץ  וניתן לבצעו הן במסגרת פירוק על ידי בית המשפט והן במסגרת פירוק מרצון. אולם מתי בעצם תוגדר חברה כחדלת פרעון? ישנן כמה אפשרויות, ביניהן: כאשר ניתן צו בית המשפט או צו הוצאה לפועל לטובת נושה של החברה והיא לא קיימה אותו, כאשר בית המשפט שוכנע כי אין ביכולתה של החברה לשלם את התחייבויותיה, כאשר סבר בית המשפט כי משיקולי הצדק והיושר יש לפרק את החברה, למשל משום שמטרותיה אינן חוקיות ועילות נוספות.

חשיבות הליווי המשפטי

בכל מקרה של פירוק חברה, חשוב וכדאי לקבל ליווי משפטי מקצועי של משרד עורכי דין המתמחה בתחום זה. קל וחומר בעת שמדובר על פירוק חברה בעקבות חדלות פרעון. אז יש לוודא כי ההליך יבוצע באופן היעיל ביותר ובמינימום עלויות. ייצוג משפטי מקצועי במסגרת פירוק חברה, יכול לחסוך סכומי כסף לא מבוטלים ולכן מומלץ להסתייע בו מהשלב הראשוני ועד לתום ההליך.

מחלקת הוצאה לפועל וחדלות פרעון במשרדנו מתמחה בעניינים הקשורים בייצוג זוכים וחייבים במסגרת הליכי כינוס נכסים בהוצאה לפועל ובבתי משפט.

 

נקלעתם למצב בו המעסיק חייב לך כספים?

נקלעת למצב בו סיפקת סחורה או שירות כספק לחברה והיא אינה יכולה לשלם לך בגין כך? 

אני מזמין אתכם לפגישת ייעוץ משפטי בעניינים הקשורים בהליכי הוצאה לפועל / כינוס נכסים לשם הגנה על האינטרסים והזכויות שלך

קבעו איתנו פגישת יעוץ משפטי

02-595-3323

office@MorLawOffice.com