חייבים לך כספים?

ייצוג זוכים בהליכי הוצאה לפועל וחדלות פרעון

מחפש פירמה אמינה והגונה שתגן על האינטרסים שלך?

ייעוץ משפטי בהליכי גבייה

אנחנו נעשה את כל המאמצים כדי לגבות עבורך את הכספים

מור ושות', חברת עורכי דין

אכן, חלק מהחייבים הם חדלי פירעון אמיתי וההליכים המשפטיים נגדם אינם יעילים. אולם חלקם הגדול מחזיק בנכסים בעלי ערך, חלקם העבירו נכסים וכספים לקרובים ופעלו בחוסר תום לב וביצעו עבירה של העדפת נושים. חלקם הבריחו נכסים וכספים למקומות שניתן לאתר ולהכניס לקופת הנשייה לטובת הזוכים.

החייב תושב ישראל או הרשות הפלסטינית

החייב מחוץ או בתוך הליכי הוצאה לפועל?

החייב בהליכי פשיטת רגל?

אתה מתקשה לגבות את כספך?

חקיקת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018 אכן מגיע עם בשורה חדשה, אשר בעיקרה מבקשת לייעל ההליכים נגד החייבים ולצמצם הליכים מיותרים ויקרים. עם זאת, מבקש החוק לכוון לשיקומו הכלכלי של החייב ע"מ, בין היתר, לתת לחייב סיכוי אמיתי להחזיר את חובותיו לזוכה. ההליכים החדשים שנקבעו הינם יעילים ומהירים, ולכל הפחות יספקו תשובות מהירות באשר לסיכויי ההצלחה, מה שיצמצם באופן ניכר את העלויות הרבות המושתות על הזוכה לרבות הוצאות משפט ושכ"ט לעורך דין ונאמנים.

אנחנו מציעים לעסקים ולאנשים פרטיים ליווי משפטי מלא בהליכי גבייה

נדרשות פעולות מהירות ומדויקות על מנת לסכל הברחת נכסים והעדפת נושים ע"י החייב

יש לנו ניסיון והצלחות מוכחות בהליכי גבייה מחייבים

מהי הברחת נכסים? כיצד ניתן לקבל את הנכסים בחזרה לקופת הנשייה?

המקרה השכיח ביותר בקרב חייבים שמעריכים כי בעתיד הקרוב או הרחוק הם עלולים להגיע לחדלות פירעון, הוא לבצע פעולות של הברחת נכסים. המקרה הקלאסי הוא העברת דירת מגורים או פדיון קרנות השתלמות או פיצויים ואפילו כספים מחשבון הבנק והעברת הנכסים אל קרוב משפחה, לרוב בן או בת הזוג או צאצא. במקרים כאלה, באופן אוטומטי קובע החוק, כי כל פעולה של העברת נכסים בזמן שהחייב ידע או שהיה עליו לדעת, כי מצבו הכלכלי קרוב או עלול להגיע למצב של חדלות פירעון, הוא מעשה של חוסר תום לב.

ואם חשבתם שבזה מסתכמת חובת תום הלב, אז טעיתם!

במצב הדברים כפי שתוארו לעיל, הרי שחוסר תום לב בהעברת נכסים מצד החייב, אם יוכח בסבירות גבוהה, אם באמצעות הנאמן במצב של חדלות פירעון ואם במצב של הליכי הוצאה לפועל, יילקחו הנכסים מידי קרוב המשפחה ויכנסו לקופת הנשייה בכל הליך של כינוס נכסים.

עד כמה נמתחת יריעת העדפת נושים במסגרת חובת תום הלב?

נתאר מצב שבו, לחייב יש חובות של 100 אלף ל- 10 אנשים, וכי לכל אחד מהם הוא חייב 10 אלף ₪. במידה והחייב היה במצב של חדלות פירעון ובאותה העת שילם לזוכה אחד את חובו בסך 10 אלף ₪ ולא הצליח לשלם לשאר הזוכים, הרי שמדובר בהעדפת נושים. כל זאת למרות תום הלב של הזוכה. יש להבין כי, בנקודת הזמן שבה חדל הפירעון ידע על מצבו, הכסף שהועבר לנושה לא היה של הנושה, אלא של קופת הנשייה. כלומר, חובה הייתה לחלק את הכסף שקיבל בין כל עשרת הנושים. כלומר, לכל אחד 1,000 ₪.

כיצד לדעת שאין בידי החייב נכסים אחרים ונוספים למימוש?

הפניה לכינוס נכסים או לרשויות השונות כדי לברר פרטים אילו חשוב שתתבצע במהירות האפשרית ובידנו לעשות כן באופן היעיל ביותר!

נתקלת בבעיה עם גביית כספים שחייבים לך?