תניית סילוקין בצוואה ובאילו מקרים יורש ינושל מצוואה

צוואה היא מונח הנובע מהמילה ציווי, והרציונל שבבסיסה הוא מתן אפשרות לאדם להותיר אחריו ציווי ברור בדבר האופן שבו יחולק רכושו לאחר פטירתו.

רציונל זה גם מאפשר למצווה להתנות תנאים ותניות בצוואתו כאשר אחת מתניות אלו היא תניית סילוקין אשר מאפשרת במקרים מסוימים לנשל אדם אשר הוגדר כיורש מכוח הצוואה. מדובר במנגנון חיוני אשר יכול להביא לידי מניעת התנגדות לצוואה. 

Picture of מאת עו״ד ונוטריון יגאל מור
מאת עו״ד ונוטריון יגאל מור

דיוק בייעוץ המשפטי. מצויינות בליווי המשפטי.

מהי צוואה

צוואה היא ביטוי מילולי לרצונו של אדם בנוגע לחלוקת רכושו לאחר מותו. הצורך בצוואה נובע מכך שבמרבית המקרים מותיר אחריו אדם רכוש רב לאחר מותו אשר נדרש לעבור לבעלים חדשים. חוק הירושה מאפשר לכל אדם ליצור מנגנון חלוקה אולם מנגנון זה כפוף למספר תנאים שנועדו להבטיח כי צוואתו של אדם תשקף את רצונו הצלול והאותנטי. 

מהי תניית סילוקין? No-Contest Clause

המונח תניית סילוקין נגזר מסעיף 44(א) לחוק הירושה, שלפיו האדם המצווה יכול לקבוע בצוואתו כי יורשיו, חלקם או כולם, לא יהיו זכאים לירושתם וזאת בהתקיימות תנאי מסוים. תניית סילוקין קובעת תנאי מיוחד ביחס ליורשים מכוח הצוואה, שלפיו ככל שמי מהיורשים יפעל להתנגד למימוש הצוואה כלשונה, יהיה בכך כדי למנוע ממנו את חלקו בירושה.

"אכן, תניית הסילוקין כשלעצמה אינה בטלה מאליה. יש ליתן לה תוקף מכוח הטעמים התומכים בה. על-כן, אם יורש על-פי צוואה מתנגד לקיומה בטענות סרק – טענה שיש בה "משום, בחינת עקימת הכתוב, בחינת קראו ליום לילה וללילה יום" … – ושלא בתום-לב, יש מקום לקיים את האמור בתניה. במצב דברים זה, יד השיקולים התומכים בתוקף התניה הוא על העליונה. עם זאת, אין ליתן לה תוקף – מכוח הטעמים השוללים אותה – מקום שההתנגדות מבוססת על עילה סבירה ובתום-לב. גישה זו לתניית הסילוקין מקיימת איזון ראוי בין השיקולים הנוגדים השונים. היא מרתיעה יורש מהעלות טענות סרק ושלא בתום-לב. גישה זו לתניית הסילוקין מקיימת איזון ראוי בין השיקולים הנוגדים השונים. היא מרתיעה יורש מלהעלות טענות סרק ושלא בתום-לב. היא מגינה על יורש שיש לו טענה סבירה ובתום-לב. תפיסה מאוזנת זו מקדמת את רצונו האמיתי של המוריש. … הנה כי כן דעתי הינה, כי תניית הסילוקין תופסת, אך לא יינתן לה תוקף, מקום שהיורש מעלה בתום-לב טענת התנגדות שהיא סבירה בנסיבותיה. ״

מתוך דבריו של כבוד השופט (בדימ׳) אהרון ברק בערעור אזרחי: 245/85  יהודית אנגלמן נ' מרטה קליין

נוסח תניית סילוקין

נוסח של תניית סילוקין, אשר רצוי כי תיערך על ידי עורך דין המתמחה בעריכת צוואות, כוללת הוראה של המצווה כי הוא דורש שצוואתו תקוים ותכובד באופן מלא, וכי ככל שמי מהיורשים יחליט להתנגד לקיומה כלשונה, קרי לא יכבד את דרישה זו, בין היתר באמצעות הליך של התנגדות לקיום צוואה, תהווה התנהגות זו תנאי על פי סעיף 44(א) אשר יביא לסילוקו מהצוואה. 

הסיבות לציון תניית סילוקין בצוואה

אחד החששות של מי שעורך צוואה, היא מהיווצרות של התנצחות בין יורשיו לאחר מותו. התנצחויות מסוג אלו נפוצות מאוד אף במקרים של הורשת נכסים בהיקף צנוע בין מספר מצומצם של יורשים ואף במקרים של ירושה עתירת נכסים ומרובת יורשים. החוק מאפשר ליורש ומי שאינו יורש להגיש התנגדות לקיום הצוואה, ובכך לעכב את חלוקת הירושה על פי הצוואה. 

שילוב תניית סילוקין בצוואה היא אמצעי אידיאלי שמטרתו מניעת התנגדות לצוואה על ידי מי מהיורשים אשר עשוי לראות עצמו מקופח מאופן חלוקת הנכסים על ידי המצווה ביחס ליתר היורשים. יכולתה של התניה להביא לידי מניעת התנגדות לצוואה טמון בסיכון אותו נוטל היורש המתנגד באובדן חלקו בצוואה במקרה שהתנגדותו נעדרת כל בסיס מוצדק. 

תנאים לנישול יורש מהצוואה

כפי שצוין לעיל, תניית סילוקין יכולה לקבוע כי במצב של התנגדות לקיום הצוואה מצד אחד היורשים, אשר ייקבע לגביה בסופו של יום כי נעשתה שלא בתום לב, יהיה בכך כדי לנשלו מהצוואה.

עם זאת, אף שתניית הסילוקין מבוססת על הוראה חוקית המאפשרת למוריש לקבוע מנגנון מניעת התנגדות לצוואה מיורשיו על ידי שלילת חלקם בירושה, הוראה זו נבחנת מול כללים נוספים החלים על צוואת המוריש.

הנישול יכול להיעשות ביחס למגוון תניות שאינן לאו דווקא מקרים של התנגדות לקיום צוואה. ניתן לפנות אל עורך דין לצוואה על מנת לקבל מידע על סוגי תניות הנישול אשר ניתן לערוך בצוואות ואשר תתאמנה לדין. 

קבלת ההתנגדות חרף תניית הסילוקין

הכללים על פיהם נבחנת הצוואה נגזרים מחוק הירושה ופסיקת בית המשפט העליון הדנה בתניות סילוקין, הקובעת כי תוקפה של הצוואה ניתן לה כאשר היא מבוססת על רצון המוריש, נעדרת פגמים היורדים לשורש העניין ואינה סותרת את תקנת הציבור. 

ככל שיתברר כי עקב התנגדות היורש נמצא כי הצוואה מכילה פגמים הבלתי ניתנים לריפוי או כי קיים ספק באשר להיות הצוואה השתקפות מלאה של רצון המוריש, עשויה תניית הסילוקין הדורשת מניעת התנגדות לצוואה, לא להתקבל על ידי בית המשפט הדן בהתנגדות. ניתן לקבל על כך מידע נוסף על ידי התייעצות עם עורך דין לצוואות. 

סייגים לתניית סילוקין

בשים לב לאפשרות קבלת ההתנגדות במקרים מוצדקים ועל מנת למנוע מצבים שבהם ינושל יורש אשר פעל במסגרת הליך התנגדות לקיום צוואה מתוך כוונה חיובית, קובעת תניית סילוקין כי הנישול מן הצוואה ייעשה רק במקרה שבו התנגדות היורש לקיום הצוואה נדחתה וכי נמצא שהתנגדותו הוגשה בחוסר תום לב. 

שילוב תניית סילוקין בצוואה – רק על ידי עורך דין משפחה המתמחה בדיני ירושה

תניית סילוקין היא אמצעי אזהרה אפקטיבי שמטרתו בין היתר היא מניעת התנגדות לצוואה, אשר מופנה אל היורשים ומבהירה להם באופן חד וחלק כי עליהם לכבד את רצון המוריש.

במשרדנו מור ושות', חברת עורכי דין אנו מתמחים בעריכת צוואות המשלבות תניית סילוקין באופן מקצועי אשר עולה בקנה אחד עם דרישות הפסיקה. 

מחלקת דיני משפחה בחברת עורכי דין מור ושות’, היא מחלקה עתירת ניסיון משפטי. אנו מטפלים בתיקי ירושה ועיזבונות ועוסקים בייצוג וליטיגציה בבתי משפט על בסיס יום-יומי. 

מאחורינו ניסיון בטיפול משפטי בתיקי ירושה ועיזבונות, אנחנו מתחייבים לעשות את המירב ולהעמיד לרשות לקוחותינו את ניסיוננו העשיר בתחום, תוך שמירה והקפדה בכל העניינים הקשורים בהליך המשפטי ודאגה לאינטרסים שלך.

לייעוץ משפטי (ללא התחייבות) בענייני צוואה או התנגדות לצוואה, אנחנו מזמינים אותך ליצור איתנו קשר

בטלפון 02-595-3322 

או בוואטסאפ במספר: 050-441-1343

אנחנו מזמינים אתכם להתייעץ איתנו בעניינים הקשורים בדיני ירושה וצוואות

No-Contest Clause

A no-contest clause (NCC), also known as in terrorem clause, is a provision added by the testator of a will which deprives a beneficiary of a legacy if they challenge the will after the testator’s death.

קבעו פגישת יעוץ