עורכי דין

הסכם ממון לזוגות גאים / גאות

ככלל להסכם ממון בין בני זוג חשיבות רבה ביצירת ודאות כלכלית במקרה של פרידה. (את/ה יודע איך אתה נכנס לקשר הזוגי ואיך את/ה יוצא מהקשר הזוגי).   

על אחת כמה וכמה במקרה של בני זוג חד מיניים, שכן במקרים שכאלה להסכם הממון שני יתרונות בולטים נוספים:

  • פומביות הקשר הזוגי, כלומר, הכרה כללית בקשר של בני זוג חד מיניים.
  • הכרה מצד מוסדות מדינה לעניין זכויות והטבות (כמו המצב לגבי זוגות שהם ידועים בציבור).
Picture of מאת עו״ד ונוטריון יגאל מור
מאת עו״ד ונוטריון יגאל מור

דיוק בייעוץ המשפטי. מצויינות בליווי המשפטי.

מה משמעות החתימה על הסכם ממון?

הסכם ממון הוא כלי משפטי שנועד לאפשר לבני זוג שעומדים להינשא להסדיר את אופן חלוקת הרכוש ביניהם שתבוא לידי ביטוי במידה ובהמשך חייהם יחליטו להתגרש. ההסכם מאפשר למנוע מבעוד מועד מאבקים משפטיים על חלוקת ממון ורכוש כחלק מהליך הגירושין, שנפוץ מאוד במקרים של פרידה ופירוק הנישואין.

יתר על כן, הסכם ממון מאפשר להגן על הממון הפרטי של בני הזוג מפני נושים שונים, ושומר על הזכויות הקנייניות של כל אחד מבני הזוג על רכוש שנרכש טרם הנישואין. כיום, הסכם ממון נהפך לדבר נפוץ מאוד לפני נישואין, וזוגות רבים בוחרים לחתום עליו על מנת למנוע מחלוקות בהמשך ולאפשר חלוקה הוגנת ומוסכמת מראש של הרכוש ביניהם.

הסכם הממון יכול לכלול בתוכו סוגיות נוספות מעבר לחלוקת רכוש ונכסים, כמו למשל הסכמה חוזית לעניין תשלומי מזונות (ולענין זה יתרונות וחסרונות). כלומר, בני הזוג יכולים לקבוע בהסכמה מראש מה תהיה החלוקה וההתנהלות ביניהם אם יבחרו להתגרש בעתיד.

בשל חשיבותו הרבה והשלכותיו על היחסים בין בני הזוג בעת הגירושין, לפי החוק נדרש אישור של נוטריון או של בית משפט על מנת להעניק להסכם ממון תוקף משפטי. במקרה בו בני הזוג חתמו על ההסכם טרם נישואיהם, יוכלו לבחור אל מי לפנות בכדי להעניק לו תוקף, אולם אם חתמו עליו לאחר הנישואין יהיו מחויבים להגישו לבית משפט לענייני משפחה.

מעמדם של בני זוג חד מיניים במדינת ישראל

כיום, בני זוג מאותו המין אינם יכולים להינשא בצורה רשמית על פי הדין הישראלי, ובשל כך הם אינם מוכרים כזוג נשוי. אולם, בני זוג שנישאו בנישואים אזרחיים במדינה זרה נחשבים נשואים גם בישראל ויכולים להירשם גם במשרד הפנים כזוג נשוי. במקרים אלו, חלים עליהם הכללים הרגילים החלים על זוגות נשואים בהקשר להסכם ממון. עם זאת, כאשר זוגות חד מיניים אינם נשואים, הם נחשבים כידועים בציבור, ואין חובה על בית המשפט לענייני משפחה לאשר את הסכם הממון ביניהם כפי שהוא מחויב כלפי זוגות נשואים.

בעבר, חוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל״ג-1973 קבע כי בית המשפט יוכל לאשר הסכמי ממון בין בני זוג נשואים בלבד. בכך, נמנעה מבני זוג חד מיניים האפשרות לערוך הסכם ממון שיאושר על ידי בית המשפט, במידה ולא נישאו בנישואין אזרחיים במדינה זרה.

אף על פי כן, הפסיקה הכירה זה מכבר בזוגות חד מיניים כזוגות ידועים בציבור, ומשכך בית המשפט החל לאשר הסכמי ממון שנחתמו בין זוגות חד מיניים. כך קבע השופט גולדברג בפסק דין בעניין זמר בנוגע להשווואת מעמדם של ידועים בציבור לזה של זוגות נשואים:

״תכליתם של שני דברי החקיקה – הן חוק יחסי ממון והן חוק בית-המשפט למשפחה – אינה יצירת הבחנה בין בני זוג נשואים לאלה שאינם נשואים, כי אם מתן כלים לצדדים להגיע ביניהם להסכמה, התואמת אמות-מידה שיפוטיות ועשויה להיות יציבה יותר מזו שבהסכם אשר לא הוגש לאישור. הערך המצוי בבסיס העניין הוא הכרה בקיומה של גמירת דעתם של הצדדים בכל הנוגע לאופי הסדרי הממון ביניהם ולטיבם, שאך ברור הוא, כי אין היא נובעת מהיותם נשואים, אלא מקיומם של חיים בצוותא". באותו עניין קבעה השופטת דורנר: ״אין בהקניית הסמכות לאשר הסכמי ממון בין בני זוג ידועים בציבור משום פגיעה בנישואין כמוסד משפטי, או משום השוואת מעמדם של הידועים בציבור לזה של הנשואים״.

בעניין ק׳ צ. י׳ מ. הנידון בבית המשפט לענייני משפחה וניתן בשנת 2004, החיל השופט יהודה גרניט את דבריה של השופטת דורנר גם על זוגות חד מיניים הידועים בציבור: ״איני רואה כל מניעה להחיל את דבריה הנ״ל של השופטת ד׳ דורנר, גם על זוגות חד-מיניים, הואיל ואין באישור הסכם ביניהם כדי לפגוע במוסד הנישואין״. בפסיקתו הסתמך השופט גרניט על חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, וקבע כי יש למנוע הפליה אסורה כלפי זוגות חד מיניים בכל הנוגע לעריכת הסכמי ממון.

חשיבות עריכת הסכם ממון בין זוגות חד מיניים

כאשר מדובר בחתימת הסכם ממון של זוגות חד מיניים, ההסכם נושא בחובו יתרונות נוספים הרלבנטיים בעיקר לזוגות אלו. ההכרה בהסכם על ידי בית המשפט מאפשר פומביות לקשר הזוגי, שאינה מובנת מאליה במדינת ישראל של היום כלפי זוגות חד מיניים. כלומר, ההסכם מהווה מעין הכרה מצד מערכת המשפט והמדינה לקשר ביניהם אף שאינם נשואים. יתרה מכך, ההכרה בהסכם הממון מאפשרת לבני הזוג לקבל זכויות והטבות המוענקים לבני זוג ידועים בציבור.

כאמור, מומלץ להיעזר בעורך דין בעת גיבוש וחתימה על הסכם ממון. זאת על מנת לוודא כי בני הזוג מבינים את תוכן ההסכם, מסכימים על פרטיו ומעוניינים להעניק לו תוקף משפטי. בנוסף, על מנת להגיש את הסכם הממון לאישורו של בית המשפט כדאי להיעזר בעורך דין שיוכל לסייע, לזרז ולהקל על ההליך. הסתייעות בעורך דין תאפשר ניסוח מדוייק ונכון יותר המשקף את רצונותיהם וצרכיהם של בני הזוג באופן המיטבי שיוכל לחסוך מחלוקות וסכסוכים בעתיד.

סיכומו של דבר

יעוץ משפטי מדויק וספציפי לצורך עריכת הסם ממון

להסכם ממון חשיבות רבה מאוד עבור בני הזוג בכמה מישורים. ראשית, יש בידו כדי למנוע מחלוקת כלכלית בין הצדדים במקרה של פרידה ובכך לייעל את הליך הגירושין וכן להקל על בני הזוג בתקופה הלא פשוטה הזו של פירוק התא המשפחתי. שנית, הסכם ממון מעניק הגנה משפטית מפני נושים אשר בלעדיה יוכלו הנושים להיפרע משני בני הזוג. שלישית, הסכם ממון מקנה הגנה קניינית לנכסים שנרכשו לפני הנישואין ולדבר יש משמעות רבה ככל שמדובר בנכסים יקרי ערך כגון דירה. 

משכך, אם ברצונכם לערוך הסכם ממון, אנו ממליצים לכם לפנות אלינו על מנת שנסייע לכם בניסוח הסכם ממון בהתאמה אישית, הסכם ממון שישקף את רצונכם וצרכיכם ויעמוד במבחן הזמן, כלומר אם תגיע השעה להפעילו, הוא יספק לכם את ההגנה המשפטית האופטימאלית.

מחלקת דיני משפחה במשרד עורכי דין מור ושות', היא מחלקה עתירת ניסיון בתחום דיני המשפחה. המחלקה מעניקה לכלל לקוחותיה שירות אישי, מקצועי ומקיף. המשרד דוגל ומאמין בשוויון זכויות וכבוד האדם, ומשכך פועל על מנת להגשים את זכויותיהם של כלל לקוחותיו במלואן. מאחורינו ניסיון בטיפול משפטי בתיקי משפחה, אנחנו מתחייבים לעשות את המירב ולהעמיד לרשות לקוחותינו את ניסיוננו העשיר בתחום, תוך שמירה והקפדה בכל העניינים הקשורים בהליך המשפטי ודאגה לאינטרסים שלך.

לייעוץ משפטי בעניינים הקשורים בהסכם ממון לבני זוג מהקהילה הלהטבי״ת, אנחנו מזמינים אתכם ליצור איתנו קשר בטלפון 02-595-3322 או בוואטסאפ 050-811-6181.

בקשה לאישור הסכם ממון בין בני זוג יד מיניים ניתן להגיש לפי סעיף 3(ג) לחוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ”ה-1995, מאחר ולעניין זה הגדרת המונח “בן משפחה” כולל את “הידועה בציבור”, שכן הסעיף מנוסח גם בלשון זכר וגם בלשון נקבה (ראו בסעיף 1(2)(א) לחוק).

קבעו פגישת יעוץ

office@MorLawOffice.com