עורך דין דיני עבודה

חובת עריכת שימוע לפני פיטורין

כל מעסיק המבקש לפטר עובד, מחויב טרם לכן, לערוך לעובד שימוע. מטרתו של הליך השימוע היא לתת לעובד הזדמנות לטעון טענות למנוע את פיטוריו. חובת עריכת שימוע, עומדת למעסיק ללא כל קשר למשך ההעסקה, לסוג העובד או לעילת הפיטורים. היה והמעביד לא עורך לעובד שימוע כלל, או שימוע כדין, מקנה הדבר לעובד זכות לפיצוי כספי.

מאת עו״ד ונוטריון יגאל מור
מאת עו״ד ונוטריון יגאל מור

דיוק בייעוץ המשפטי. מצויינות בליווי המשפטי.

הקדמה

בשונה מזכויות סוציאליות אחרות המופיעות בחוק או בצו הרחבה, זכות העובד לשימוע היא יציר פסיקתו של ביהמ"ש. בעבר, זכות זו חלה רק על העובדים במגזר הציבורי, אך כיום כלל המעסיקים מחויבים לה, במגזר הציבורי והפרטי כאחד. במהלך השנים גיבשו בתי הדין לעבודה מספר כללים לעריכת שימוע כדין, על מנת לוודא כי המעסיק לא ירוקן מתוכן זכות חשובה זו. כמו כן, נקבע כי אי קיום חובה זו, מקימה לעובד זכות לפיצוי כספי מהמעסיק. נדגיש כי חובת השימוע חלה גם על עובד המועסק זמן קצר במקום העבודה והיא אינה תלויה כלל בסיבת הפיטורים.

הודעה בכתב

המעסיק מחויב לתת לעובד הודעה בכתב על זימון לשימוע וזו צריכה להינתן זמן מספק מראש, על מנת לאפשר לעובד להתכונן לשימוע ולהכין טענותיו. היה והמעסיק מסתמך על מסמכים כלשהם בטענותיו כלפי העובד, עליו להעבירם אותם אליו טרם השימוע כדי שיוכל לעיין בהם  ולהגיב. העובד רשאי, אם ירצה בכך, להיות מיוצג בשימוע על ידי עו"ד או נציג ועד עובדים אם ישנו. זוהי עוד סיבה לחשיבות מתן התראה על שימוע, כדי שיוכל העובד ליצור קשר עם אחד מאלו.

מתן הסבר לעובד

במהלך השימוע מחויב המעסיק להסביר לעובד בפירוט מדוע הוא שוקל את פיטוריו והוא אינו יכול להסתפק בטענות כלליות, היות שאליהן לא יוכל העובד להשיב. כך למשל היה והסיבה לפיטורים נובעת מאיחורים לעבודה או הספקים נמוכים, על המעסיק להצביע על מקרים ספציפיים כדי שהעובד יוכל להתייחס. כמו כן, מחויב המעסיק לערוך פרוטוקול לשימוע אשר ישקף את הדברים שנאמרו. יש לאפשר לעובד לעיין בפרוטוקול על מנת שיאשר את נכונותו. עשה כן, ידאג המעסיק להחתים את העובד על הפרוטוקול ולמסור לו עותק ממנו. 

נפש חפצה

זהו אחד הכללים החשובים ביותר לעריכת שימוע כדין. במסגרתו, מחויב המעסיק לקיים את השימוע בנכונות מלאה לשמוע ולשקול את טיעוני העובד. ניהול השימוע כדי לצאת מידי חובה, כאשר כבר נתקבלה למעשה החלטה על פיטורים, איננו תקין. בהתאם לכך, חל איסור לקבל החלטה על הפיטורים במעמד השימוע שהרי על המעסיק לשקול את דברי העובד ולמסור הודעה על החלטתו תוך זמן סביר תוך פירוט הנימוקים לה.

פיצוי כספי

מעסיק אשר ערך שימוע שלא בהתאם לכללים שפורטו לעיל, או שלא ערך שימוע כלל, מקים בזאת לעובד עילה לפיצוי כספי. כמו כן, במקרים מסוימים יכול העובד גם להגיש לבית הדין לעבודה בקשה לצו מניעה לפיטורים אשר יכול להביא לביטולם וחזרתו לעבודה. שיעור הפיצוי הכספי שיוכל עובד לקבל בגין שימוע שלא כדין, מתבסס על משכורתו של העובד, כאשר גובה הפיצוי, תלוי בנסיבות הפיטורים ובתקופת העבודה.

יייצוג משפטי בשימוע

כאמור מעלה, העובד זכאי להיות מיוצג בהליך השימוע על ידי עו"ד. האם יש בכך צורך? התשובה היא בחיוב ונסביר מדוע. מטבע הדברים, מעמד השימוע איננו קל לעובד ולא אחת, הוא מתקשה לענות כהלכה לטיעונים שהועלו לפיטוריו. תפקידו של עורך הדין בשימוע הוא להשיב לטענות המעסיק ולהציג בפניו נימוקים מדוע כדאי להותיר את העובד בתפקידו, ולעיתים רבות מעסיקים משתכנעים כי נכון להם לתת לעובד הזדמנות נוספת ובתנאים. יודגש כי גם כאשר העובד אינו מעוניין להישאר בעבודה, ייצוג משפטי יכול לסייע על מנת לסיים את יחסי העבודה בצורה הטובה ביותר תוך דגש על קבלת הזכויות העמודות לטובת העובד. 

מחלקת דיני עבודה במשרד עורכי דין מור ושות׳, מתמחה בייצוג משפטי של מעסיקים בישראל עם התאמה מלאה לדרישות החוק.

אנחנו מבינים את חשיבות הגנת המעמד המשפטי של המעסיקים. תחום דיני העבודה מציע אתגרים רבים. אם אתם צריכים ייעוץ וייצוג משפטי, אנו כאן כדי לעזור.

ייצוג משפטי מקצועי ומותאם אישית יובטח לכם בכל שלב של התהליך המשפטי.

שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-811-61-81 
או התקשרו אלינו 02-595-3322

קבעו פגישת יעוץ

office@MorLawOffice.com