עורכי דין משפט מנהלי

עתירה מנהלית לעומת תובענה מנהלית

בתחום המשפט המנהלי, יש בידי האזרח כלי אחד מרכזי והוא העתירה המנהלית. לצדו, ישנה גם התביעה המנהלית אשר השימוש בה מצומצם לעניין עיקרי אחד. 

במאמר זה נעמוד על מאפייניהם של הכלים הללו ומתי ניתן להגיש כל אחד מהם.

Picture of מאת עו״ד ונוטריון יגאל מור
מאת עו״ד ונוטריון יגאל מור

דיוק בייעוץ המשפטי. מצויינות בליווי המשפטי.

עתירה מנהלית – מהי?

אדם הרואה עצמו נפגע מהחלטה של גוף מנהלי, רשאי להגיש עתירה מנהלית, במסגרתה, הוא יכול להשיג על ההחלטה, לבקש את ביטולה או את תיקונה. העתירה תוגש לבית המשפט לעניינים מנהליים נגד אותה רשות שקיבלה את ההחלטה. יודגש כי לא ניתן להגיש עתירה זו בכל עניין, אלא אך ורק בנושאים ספציפיים שהוגדרו בחוק ובהמשך ניתן כמה דוגמאות. על העתירה המנהלית לכלול את כל השתלשלות העניינים ואת ההתכתבות המלאה שבין העותר לרשות שעל החלטתה הוא מבקש להשיג.

כמו כן, יש לצרף לעתירה את כל המסמכים הרלוונטיים הנוגעים לעניין, לרבות תצהיר המצהיר על נכונות העובדות המפורטות בעתירה. בעת הצורך, ככל שההחלטה גורמת לנזק לעותר, או כי יש חשש שתהיה בלתי הפיכה עד לסיום הדיון בעתירה, ניתן להגיש לבית המשפט בקשה לצו ביניים. מאפיין חשוב של העתירה המנהלית הוא מועד הגשתה: בהקדם האפשרי ועד 45 יום לאחר שקיבל העותר את ההחלטה, אלא אם נקבע אחרת בחוק. שיהוי בהגשת העתירה המנהלית יכול להביא לדחייתה מבלי שתדון לגופה.

דוגמאות לעתירה מנהלית

כאמור, ניתן להגיש עתירה מנהלית בנושאים ספציפיים המופיעים בחוק, להלן מספר דוגמאות:

  1. תכנון ובנייה: חברת בנייה הגישה עתירה מנהלית בשל סירוב הועדה המקומית לתכנון ובנייה ברשות מקומית, למתן היתר בנייה לחיזוק שני בניינים בדרך של תמ"א 38. מקרה נוסף יכול להיות דווקא עתירה לביטול היתר בנייה שניתן לאחר, משום שניתן שלא כדין.

 

  1. רישוי עסקים: קבלת רישיון עסק הוא עניין בירוקרטי סבוך הלוקה בלא מעט אי וודאות וחוסר אחידות. על כן לא אחת הוא משמש עילה להגשת עתירה מנהלית בשל אי מתן רישיון עסק, שלילת רישיון וכיו"ב.

 

  1. ארנונה: הגשת עתירה מנהלית בנושא זה יכולה להיות בין היתר בשל התיישנות חוב ארנונה, שיהוי בגבייה, חוסר סבירות בגובה החיוב וכיו"ב.

תובענה מנהלית

בעוד שהעתירה המנהלית עוסקת בשינוי החלטה שהתקבלה על ידי גוף שלטוני, התביעה המנהלית עניינה בקבלת פיצוי כספי. גם זו תוגש לבית המשפט לעניינים מנהליים ובנושאים ספציפיים שנקבעו בחוק. כיום השימוש המרכזי בכלי זה של תובענה מנהלית הוא לצורך הגשת תביעת פיצוי בשל מכרז שניהלה רשות מנהלית שלא כדין. במסגרתו, ידרוש משתתף במכרז פיצוי כספי בדרך כלל, בשל אי זכייתו בו, שעה שהסתמך על זכייה במכרז. לצורך הגשת תובענה מנהלית או עתירה מנהלית, יש צורך בייצוג משפטי מקצועי של משרד עורכי דין בעל מומחיות בענף המשפט המנהלי. לזה כללים ייחודיים משלו השונים מאוד מכללי המשפט האזרחי ולכן חשוב מאוד להסתייע בעורך דין המתמחה בתחום זה אשר טיפל בהצלחה בעתירות ותובענות מנהליות.

לסיכומם של דברים, לעיתים רשויות המדינה מקבלות החלטות שיש בהם כדי לפגוע בזכויות הפרט, במקרים שכאלה ניתן לפנות לבית המשפט בבקשה לבטל את ההחלטה המנהלית או לקבל פיצוי מהמדינה בשל הנזק שגרמה. 

 

אנחנו מזמינים אתכם לייעוץ משפטי לבחינת האפשרויות העומדות לרשותכם לשם הגנה על  זכויותיכם.

קבעו פגישת יעוץ

office@MorLawOffice.com