עורכי דין

גורל עיזבון תושב חוץ אשר הותיר נכסים בישראל

ככלל, אדם המוריש בצוואתו נכסים בישראל והוא תושב הארץ, ברור מאליו כי דיני הירושה הישראליים הם אלו שיחולו על העזבון. אולם מה קורה כאשר המנוח הוא תושב חוץ אשר הותיר נכסים בארץ? 

על שאלה מעניינת זו נדון במאמר שלפניכם:

Picture of מאת עו״ד ונוטריון יגאל מור
מאת עו״ד ונוטריון יגאל מור

דיוק בייעוץ המשפטי. מצויינות בליווי המשפטי.

האם לבית משפט בישראל או לבית משפט בארץ תושבותו של האדם סמכות לדון בשאלת חלוקת הרכוש?

בעידן הגלובאלי שאנו חיים בו, לאנשים רבים יש רכוש ונכסים במדינות אחרות, אשר הם אינם גרים בהן. לעיתים הסיבה לכך היא כלכלית נטו, לצורך השקעה ולעיתים הסיבה היא אישית, כי לאותו אדם יש משפחה במדינה הזרה. מה עולה בגורלם של אותם נכסים כאשר בעליהם נפטר? ונשאל כך: אדם שאיננו תושב ישראל, הולך לעולמו ומותיר אחריו עזבון אשר חלקו נמצא בארץ. במצב שכזה, מיהו הגורם המוסמך לדון באותה ירושה? האם בית המשפט בישראל או בית המשפט במדינה בה התגורר המנוח?

על פי איזה דין יחולק הרכוש, דין ישראל או דין מקום מושבו של המוריש?

סעיף 136 לחוק הירושה, 1965, קובע כי לבתי המשפט בישראל נתונה הסמכות לדון בירושה של כל אדם אשר מקום מושבו בעת פטירתו היה בישראל או שהוא הותיר נכסים בישראל. כלומר, הסמכות החוקית לדון בחלוקת הרכוש היא של בית המשפט כאן, גם כאשר המנוח לא היה תושב הארץ כלל, אלא חי בכלל במדינה אחרת. אולם יש להבחין בין עצם הסמכות לבין איזה דין יחול. במה דברים אמורים? בעוד שסמכות ההכרעה נתונה בידי בית המשפט הישראלי, חלוקת הרכוש עצמה תתבצע על פי הדין הזר, החל במקום מושבו של המנוח ולא על פי דיני הירושה הישראליים.

חוות דעת מומחה - חוות דעת דין זר צו ירושה

מצב זה מעורר קושי שהרי מטבע הדברים, בתי המשפט בארץ אינם מכירים את דיני הירושה של מדינות אחרות וכעת נדרש מהם לפסוק על פי חוקי הירושה של מדינה אחרת. על כן, במקרים אלו ירושת תושב חוץ, קבלת צו קיום צוואה או צו ירושה כרוכה בדרישה ייחודית שאינה קיימת בהליך ירושה רגיל. על היורשים יהיה להגיש לבית המשפט חוות דעת של מומחה משפטי הבקיא בדיני הירושה של אותה מדינה. בחוות הדעת,  יבהיר המומחה את אופן חלוקת רכושו של המצווה על פי הדין הזר וככל שבית המשפט התרשם כי חוות דעתו מהימנה ולא הוגשה חוות דעת סותרת, בית המשפט יורה על חלוקת הירושה בהתאם לאמור באותה חוות דעת.

יתרונות עריכת צוואה בישראל

כאמור מעלה, חוק הירושה מעניק לבית המשפט בישראל את הסמכות לדון בירושתו של מי שאינו תושב הארץ, אך הותיר כאן נכסים לאחר פטירתו. עם זאת, הדין החלה במצב זה הוא הדין הזר של המדינה בה גר הנפטר, דבר המסרבל מאוד את קבלת הירושה. משכך, מומלץ לערוך צוואה ישראלית בכל הנוגע לנכסים ולרכוש הנמצאים בישראל, על מנת להקל על היורשים לקבל את ירושתם. באופן הזה, יוכלו להגיש בקשה סטנדרטית לקבלת צו קיום צוואה ולא יידרשו להליך המשפטי המורכב, של הגשת חוות דעת מומחה.

עורך דין לדיני צוואות וירושות:

בכל הנוגע לחלוקת ירושה, אנו ממליצים לכם ליצור איתנו קשר מיידי.  ישנה חשיבות מכרעת לליווי משפטי של עורך דין המתמחה בתחום, אנו נוודא כי זכויות היורשים נשמרות וכי ניתן יהיה למקסם כלכלית את משאבי העזבון. 

כמו כן, לא אחת מתעוררת התנגדות למתן צו ירושה או צו קיום צוואה, אז זקוקים היורשים לייצוג בהליך המשפטי. ככל שמדובר במקרים מורכבים, כגון ירושה של תושב חוץ, חשיבות מעורבותו של עורך הדין גדולה עוד יותר. זאת משום שבמצב זה, הסמכות לדון בעניין נתונה לבית המשפט בישראל, אך עליו לפסוק על פי דין המדינה בה התגורר המנוח. משכך, נדרש מן היורשים להמציא לבית המשפט חוות דעת של מומחה בדין הזר של המדינה בה התגורר המצווה. אנו נאתר את המומחה הרלוונטי, נוודא כי ישנן אסמכתאות מספקות לבקיאותו בדין הזר על מנת שחוות דעתו תתקבל על ידי בית המשפט וננהל את ההליך עד לחלוקת העזבון ליורשים.

קבעו פגישת יעוץ

office@MorLawOffice.com