נוטריון

צוואה נוטריונית

ככל שעוברות השנים, המודעות והחשיבות לקיומן של צוואות עולה. אם בעבר צוואות לא היו נערכות כלל, או היו נערכות באופן חלקי שהגביל את היכולת להוציא אותן לפועל לאחר פטירת המצווה, הרי שהיום ישנן אפשרויות רבות לעריכת צוואה, בדרכים פשוטות ונגישות. 

 

Picture of מאת עו״ד ונוטריון יגאל מור
מאת עו״ד ונוטריון יגאל מור

דיוק בייעוץ המשפטי. מצויינות בליווי המשפטי.

מרבית האנשים רוצים שלאחר פטירתם, הרכוש שהם צברו יחולק באופן היעיל ביותר לטובת יורשיהם ובשאיפה תוך הימנעות מאי-הבנות וחילוקי דעות סביב חלוקת הרכוש שהם יורשים.  

דרך מיטבית להבטיח את תקינות הצוואה היא עריכתה בליווי עו"ד המתמחה בדיני משפחה וירושה, כאשר היותו נוטריון עשויה להוות יתרון משמעותי – שאז הצוואה היא כצוואה בפני רשות.

ההבדל בין ירושה לצוואה

קל לטעות ולהתבלבל בין המונחים "ירושה" ו"צוואה". במחשבה ראשונה, אפשר לחשוב ששני המונחים מדברים על חלוקת רכושו של נפטר לאחר פטירתו כפי שרצה. אך למעשה, אלו שני מושגים שונים.

"חוק הירושה" הוא החוק שמסדיר את ענייני חלוקת עזבונו של נפטר לאחר מותו. "ירושה", ע"פ החוק, מתארת את אופן חלוקת הרכוש במקרה שהנפטר לא הותיר צוואה, או לחלופין, במקרה שהנפטר לא הותיר צוואה מלאה שעומדת בכללי החוק. ישנם מספר כללים הנוגעים לירושה וביניהם, עקרון הנציגות, עקרון מעגלי הקרבה ועוד. הכללים מגדירים את היורשים ואת היקף חלקם בירושה לפי קריטריונים שונים שבראשם, הקרבה המשפחתית.

"צוואה", לעומת זאת מתארת את אופן חלוקת הרכוש של נפטר בהתאם לצוואה שערך כדין. צוואה לא תהיה כפופה לכללים שתוארו קודם, והנפטר עשוי להחליט לצוות את רכושו לחברים, למשפחה או לעמותות, למשל, ובאופן שיראה לו הרצוי ביותר.

"אחד מערכי היסוד החשובים ביותר הוא הערך בדבר חופש הרצון של הפרט. ביסוד זכויות האדם עומדת ההכרה כי הפרט הוא המוקד של הזכויות. אחת מזכויות היסוד של הפרט הוא החופש שלו ליתן ביטוי לרצונו מבלי להיות מופרע על ידי זולתו. ...על בסיס אוטונומיה זו בנוי העקרון של חופש החוזים... על בסיס אוטונומיה זו בנוי אף העיקרון של חופש הצוואה, הוא החופש של המצווה לערוך צוואה ולעצב כראוי את תוכנה. אוטונומיה זו של הרצון הפרטי מהווה ערך חוקתי מרכזי בכל שיטת משפט דמוקרטית..."

מהו היתרון בצוואות?

היתרון המרכזי בצוואות הוא יכולתו של האדם לשלוט באופן חלוקת הנכסים שלו. בעוד כללי הירושה מנותקים מרצונו של האדם, הצוואה מביאה אותה לידי ביטוי. עריכת צוואה מאפשרת ומבטאת את האוטונומיה של האדם, גם בהיבט המהותי של העניין; כל אחד רוצה להיות שליט על גורל רכושו ולקבוע מה ייעשה ברכושו לאחר פטירתו. היתרון הזה משמש לא רק את הנפטר, אלא גם את משפחתו: הצוואה מקנה ודאות מקסימלית ומאפשרת לדעת מה היה רצונו של המצווה. יתרון נוסף הוא היעילות: חלוקה ברורה וקבועה של העיזבון חוסכת עלויות של בירור משפטי ושל התדיינות נוספת שעלולה לנבוע מירושה על פי דין ובמקרים רבים, עריכת צוואה אף יש בה יתרונות של מיסוי ותכנון עיזבון נכון.

סוגי צוואות

ישנם ארבעה סוגי צוואות שמוכרים על פי הדין.

הסוג הראשון הוא צוואה בכתב. צוואה בכתב היא כזו שנכתבה כולה על ידי המצווה, נכתב בה התאריך ומופיעה בה חתימת המצווה. זוהי הצוואה הפשוטה יותר להכנה. עם זאת, יש לקחת בחשבון שהיא עשויה להיות מנוסחת בצורה בעייתית משפטית ולהקל על התנגדויות לקיומה.

הסוג השני הוא צוואה בעדים. צוואה זו צריכה להיות בכתב, אף אם לא בכתב ידו של המצווה; עליה להכיל תאריך, את חתימה המצווה, על שני עדים לראות שהמצווה הצהיר וחתם על הצוואה, וכמו כן, על שני העדים לחתום על כך שהיו עדים להצהרתו וחתימתו של המצווה.

הסוג השלישי הוא צוואה בפני רשות. נהוג לומר שזוהי צורת צוואה חזקה בשל חזקת תקינות החלה על צוואות מסוג זה. את הצוואה הזו יש לומר בעל פה או לחלופין, להגיש אותה כתובה, לרשות; על הרשות להקריא למצווה את תוכן הצוואה; על המצווה להצהיר שזו היא צוואתו; ועל הרשות לאשר שהיא הקריאה את הצוואה באוזני המצווה שאישר אותה. ל'רשות' נחשבים שופטים, רשמי בית המשפט, רשם לענייני ירושה, חבר של בית דין דתי, וכן נוטריונים.

הסוג הרביעי מכונה צוואת "שכיב מרע". סוג זה של צוואה מיועד לאנשים שהם "שכיב מרע", כלומר, הנוטים למות, או אנשים הרואים את עצמם מול פני המוות בנסיבות המצדיקות זאת. צוואה זו תיאמר בעל פה בפני שני עדים ששומעים את לשון המצווה; עליהם לרשום את הדברים בזיכרון דברים, לחתום עליו ולהפקידו בבית המשפט.

מה הוא נוטריון?

בראש ובראשונה, נוטריון הוא עורך דין. עם זאת, על מנת להיות נוטריון, יש לעמוד במספר קריטריונים שקבועים בחוק הנוטריונים: לשמש כחבר של לשכת עורכי הדין; להיות בעל ותק לפחות 10 שנים; להיות אזרח או תושב קבע במדינת ישראל; וקריטריונים נוספים.

התואר הנוטריוני מקנה לנוטריון את האפשרות להרחיב את סמכויותיו בתחום עריכת הדין: בכללן, חתימה על מסמכים משפטיים שונים, תצהירים נוטריוניים, אימותים נוטריוניים, אפוסטילים ועוד. נוטריון נחשב ל"רשות" מוסמכת על פי סעיף 22 לחוק הירושה. כפי שקבע בית המשפט בעניין בע"מ 3671/06 פלוני נ' פלוני (נבו 18.06.2006), "בצוואה בפני רשות דין נוטריון כדין שופט". כך, אדם שמעוניין בצוואה חזקה בעלת משמעות משפטית מתועדפת, לא חייב להרחיק לכת עד לבית המשפט או לבית הדין: הוא יכול להגיע אל נוטריון מוסמך בתחום ולבצע מולו את אישור הצוואה.

יתרונן של צוואות נוטריוניות

צוואה נוטריונית היא צוואה הנערכת בפני נוטריון בכובעו כרשות ע"פ ס' 22 לחוק הירושה. לכך מספר יתרונות: לצד היותה של הצוואה "חזקה", הנגישות לנוטריון עולה פי כמה על זו של בית המשפט; האווירה והנינוחות מתאפשרות ביתר קלות במשרד נוטריון מאשר בין כותלי ביהמ"ש; וכן, בניגוד לבית המשפט הבוחן צוואה ספציפית, ביכולתו של נוטריון המומחה בדיני ירושה להבין את משמעויות העומק והרוחב של הצוואה ולייעץ בהתאם. 

סיכומו של דבר

מחלקת דיני משפחה ירושה ואפוטרופסות בחברת עו״ד ונוטריון מור ושות׳ מתאפיינת בשילוב של ניסיון משפטי רב, יחס אנושי, יסודיות וליווי מקצועי ואישי בכל ההליך המשפטי עד להגעה לתוצאה הרצויה.

שירותי הנוטריון ניתנים בשלושה שלבים פשוטים: התקשרות, הכנה בירוקרטית ואישור כנדרש, בצורה הנעימה ביותר.

לייעוץ משפטי בעניינים הקשורים בצוואה נוטריונית אנחנו מזמינים אותך ליצור איתנו קשר בטלפון 02-595-3322 או בוואטסאפ 050-441-1343 

צוואה בפני רשות

22. (א) צוואה בפני רשות תיעשה על ידי המצווה באמירת דברי הצוואה בעל-פה בפני שופט, רשם של בית משפט או רשם לעניני ירושה, או בפני חבר של בית דין דתי, כמשמעותו בסעיף 155, או בהגשת דברי הצוואה בכתב, על ידי המצווה עצמו, לידי שופט או רשם של בית משפט, רשם לעניני ירושה או חבר בית דין דתי כאמור.

 

(ב) דברי הצוואה כפי שנרשמו על ידי השופט, הרשם של בית המשפט, הרשם לעניני ירושה או חבר בית הדין הדתי או כפי שהוגשו לידו, ייקראו בפני המצווה, הוא יצהיר שזו צוואתו, והשופט, הרשם של בית המשפט, הרשם לעניני ירושה או חבר בית הדין הדתי יאשר בחתימתו על פני הצוואה שהיא נקראה ושהמצווה הצהיר כאמור.

 

(ג) נכתבה הצוואה בלשון שהמצווה אינו שומע, תיקרא בפניו בתרגום ללשון שהוא שומע, והמתרגם יאשר זאת על פני הצוואה.

 

(ד) במקום קריאת הצוואה או תרגומה בפני המצווה יכולה לבוא קריאתה או קריאת תרגומה על ידי המצווה עצמו.

 

(ה) צוואה שנעשתה בפני רשות מותר להפקידה אצל רשם לעניני ירושה.

 

(ו) צוואה בפני רשות תהיה ראיה לכאורה שהאדם הנקוב בה כמצווה עשה את הצוואה ושנעשתה ביום ובמקום הנקובים בה כיום העשיה ומקומה.

(ז) לענין סעיף זה דין נוטריון כדין שופט.

קבעו פגישת יעוץ