נוטריון

אישור הסכם ממון בפני נוטריון

נישואין, או חיים זוגיים משותפים בכלל, גורמים להצפת נושאים רבים שמחייבים את התייחסותם של הצדדים. כך, למשל, במקרה שבו לוקחים בחשבון את פירוק הקשר הזוגי, יעלו נושאים כמו מזונות ילדים או מזונות אישה וכן נושאים כמו משמורת.

מבין הסוגיות הבולטות יותר, קיימת סוגיית חלוקת הרכוש. אף שהחלוקה תהיה רלוונטית רק בעת פירוק הקשר, רבים מהזוגות מעדיפים לייצר וודאות באשר לאופן חלוקת הרכוש ולכן, עורכים, מאשרים ומאמתים הסכם שנקרא "הסכם ממון".

חוק יחסי ממון

עד לשנת 1973, ההלכה שנקבעה בבתי המשפט היתה "חזקת השיתוף". על פי החזקה, כלל הרכוש שהיה שייך למי מבני הזוג במהלך חיי הנישואין, יחולק בפירוקם בין הצדדים, 50% 50%. בשנת 1973 נחקק חוק יחסי ממון שקבע הסדר אחר: הסדר איזון משאבים. לפי ההסדר, בהתקיים התנאים בחוק, הרכוש יחולק 50% 50% לכל אחד מהצדדים, להוציא רכוש שנכנס לאחת ההגדרות הבאות: ירושה, מתנה או רכוש שהיה שייך לאחד הצדדים עוד בטרם נישאו.

בנוסף, החוק קובע כי ניתן לערוך הסכם שנקרא "הסכם ממון". הסכם ממון מאפשר, ובתנאי שיאושר בדרכים הקבועות בחוק, לייצר הסדר חלוקת רכוש שונה מזו של הסדר איזון משאבים.

מתי נדרש הסכם ממון?

כאמור, הסכם ממון נדרש מקום בו בני הזוג מעוניינים בכך שחלוקת הרכוש תהיה שונה מזו שקובע הסדר איזון המשאבים – היינו, חצי חצי.

חשוב לציין שבישראל, נישואין וגירושין מתנהלים ע"פ הדין האישי. חוק יחסי ממון חל על זוגות נשואים בלבד ולכן, עקרונית, חל על זוגות שנישאו על פי הדין הדתי בלבד. עם זאת, ישנן צורות נוספות של זוגיות: ידועים בציבור וזוגות חד-מיניים, למשל.
במקרה שבני הזוג נישאו בנישואים אזרחיים בחו"ל, הגיעו ארצה ונרשמו כנשואים, חוק יחסי ממון יוכל לחול עליהם וביהמ"ש יוכל לתת תוקף להסכם ממון שנערך כדין.

מדוע הסכם ממון חשוב?

להסכם ממון ישנם מספר יתרונות שמגדירים את החשיבות שלו: ראשית, הוא מאפשר את ההתגברות על מנגנון איזון המשאבים. שנית, הוא מאפשר ודאות לגבי אופן חלוקת הרכוש; חשוב לציין שהסכם הממון יכול לכלול את כל הנושאים הרכושיים, אך לא בהכרח, יתרון נוסף של הסכם ממון קשור דווקא לאחריות על חלוקת החובות, ניתן בהחלט לקבוע כי מקום שבו צד אחד יטול חובות, האחריות להשבתם תחול עליו, כל שלעיתים רבות הסכם ממון עשוי להוות מגן ראוי. בנוסף, הסכם ממון יבחן גם דרך משקפי תום לב והוגנות, כך שחשיבותו תמונה גם בכך שהמנגנון המובנה של הצורך באישור ואימות, יאפשר גם את הבטחת ההוגנות והשוויון שלו.

להסדיר את חלוקת הרכוש במקרה של פרידה

  • קובע מראש את חלוקת הרכוש במקרה של גירושין, ובכך מונע סכסוכים משפטיים ארוכים ומרים.
  • מאפשר פרידה מכובדת והוגנת יותר, תוך התחשבות בצרכים ובאינטרסים של שני בני הזוג.
  • רלוונטי במיוחד עבור זוגות עם ילדיםעסקים משותפים או נכסים מורכבים.

כלי לתכנון מס או אף הגנה על רכוש מול צדדי ג'

  • קובע מראש את חלוקת הרכוש במקרה של גירושין, ובכך מונע סכסוכים משפטיים ארוכים ומרים.
  • מאפשר פרידה מכובדת והוגנת יותר, תוך התחשבות בצרכים ובאינטרסים של שני בני הזוג.
  • רלוונטי במיוחד עבור זוגות עם ילדיםעסקים משותפים או נכסים מורכבים.

למי נועד הסכם ממון?

הסכם ממון: ביטוח לעתיד וודאות לכל זוג

למרות שרבים רואים בהסכם ממון עניין "לעשירים בלבד", חשוב להבין שמדובר בכלי משפטי חיוני לכל זוג, ללא קשר למצבו הכלכלי. עריכת הסכם מבעוד מועד מבטיחה וודאות ותחושת ביטחון הן בהווה והן בעתיד, ומאפשרת בניית תא משפחתי יציב ועסקי משגשג.

הטענה כי הסכם ממון פוגע ביחסים בין בני הזוג אינה נכונה. גישה זו מתעלמת מההיבט העסקי של חיי הנישואין, תא משפחתי שצומח ומתפתח לאורך שנים. בדומה לשותפות עסקית, חשוב להגדיר מראש את תנאי הפירוק, הן מבחינה אישית והן מבחינה כלכלית. גישה זו תורמת לתקשורת פתוחה ושקופה ותמנע סכסוכים עתידיים.

זוגות ידועים בציבור או זוגות שמתחילים פרק ב' בחייהם זקוקים להגנה מיוחדת. הסכם ממון משמש ככרית ביטחון עבור כל אחד מבני הזוג, ובמיוחד עבור ילדים מנישואים קודמים. הסכם זה מבטיח את עתידם של היורשים ומונע סכסוכים משפחתיים עתידיים. יחד עם עריכת צוואה מתאימה, שני מנגנונים אלה יוצרים רשת ביטחון חזקה ומסדירים את חלוקת הרכוש באופן ברור ומוסכם.

לסיכום, הסכם ממון הוא כלי רב עוצמה שמעניק הגנה וביטחון לכל זוג. הוא תורם לתקשורת בריאה, פותח את הדלת לעתיד משותף יציב ומבטיח את עתידם של כל בני המשפחה.

מהן הדרכים לאישור הסכם ממון?

על פי חוק יחסי ממון, ישנן מספר דרכים לאשר הסכם ממון, כאשר יש הבחנה בין הסכם ממון שנערך לאחר שבני הזוג נישאו, לבין הסכם ממון שנערך לפני מועד הנישואין. במקרה הראשון, בית המשפט או בית הדין לבדם יהיו מוסמכים לאשר את ההסכם, ככל שהשתכנעו שבני הזוג חתמו על ההסכם מתוך הבנה ורצון חופשי. במקרה השני, את אישורו של בית המשפט או בית הדין יוכל להחליף אימות של רשם הנישואין או, וזה החשוב לענייננו, של נוטריון.

שלב האימות והאישור הוא שלב משמעותי ביותר, כפי שנאמר בבית המשפט, בתיק עמ"ש (תל אביב-יפו) 17125-03-19 נ' ל' נ' ס' ר':

"כידוע דרישות אלה, אימות ואישור, הן דרישות מהותיות. את הטעם לקיומן מוצאים אנו בע"א 4/80 מונק נ' מונק, לו (3) 421 – בגלל היחסים המיוחדים, העדינים והמורכבים הקיימים בין בעל ואישה והצורך בניטרול השפעות הדדיות אפשריות לרבות השפעות בלתי הוגנות. [..]."

בשל המורכבות הרגשית שטמונה בהליך הסכמי הממון, שעשוי לעורר תחושות של חוסר אמון וחשדנות הדדית, חשיבותם היתרה של האישור והאימות עשויה להתבטא גם בכך שההסכם ייערך בצורה נכונה ורגישה, אצל נוטריון המתמחה בתחום דיני המשפחה והסכמי ממון בפרט.

כיצד מתבצע אימות נוטריוני?

נוטריון הוא עורך דין שהוא בעל ותק של מעל 10 שנים, הוא חבר לשכת עורכי הדין, אזרח או תושב קבע בישראל ושעומד בשאר הקריטריונים הקבועים בחוק הנוטריונים. 

נוטריון, בשונה מעורך דין רגיל, הוא בעל סמכויות נרחבות יותר ומוסמך לחתום על מסמכים בעלי משמעות משפטית מוסדית נרחבת יותר- וביניהם, הסכמי ממון.

אימות נוטריוני מתבצע בשלושה שלבים פשוטים: קביעת פגישה עם הנוטריון, הכנת כלל המסמכים הדרושים לשם עריכת וחתימת ההסכם ולבסוף, החתימה הנוטריונית שתאשר את ההסכם כדין.

יתרונות אישור הסכם ממון בפני נוטריון

ראשית, יש להדגיש את חשיבותו של האימות הנוטריוני בהסכמי ממון, בלעדיו לא יינתן תוקף להסכם:

"מששדרגו הצדדים את הקשר באמצעות נישואין כדת משה וישראל, הביא העדר תוקפו של אימות הנוטריון לשלילת תוקף ההסכם, לכל הפחות החל ממועד הנישואין ואילך […]." (עמ"ש (תל אביב-יפו) 17125-03-19 נ' ל' נ' ס' ר').

שנית, אישור נוטריוני כולל בתוכו יתרונות שיאפשרו, לצד החשיבות הפורמלית והמהותית, ערך מוסף:

  • נוחות ונגישות- נוטריון עשוי להיות נגיש משמעותית מקביעת מועד לדיון אצל ערכאה שיפוטית הרלוונטית.
  • מומחיות משפטית בדיני המשפחה והכרת הערכאות – נוטריון שעוסק בדיני משפחה בקי לא רק בהוגנות הסכם הממון הנדון, אלא גם בסוגיות הנוספות שעשויות לנבוע ולהיות מושפעות מההסכם.
  • אווירה – עריכה וחתימה על הסכם ממון בפני נוטריון מאפשרת התנהלות נינוחה ונעימה יותר לצדדים. מדובר באחרד ההליכים הקשורים בדיני משפחה, בשיח לא קל בין הצדדים, ובמצב שעשוי להיות מורכב רגשית ממילא, חשיבות העניין גדולה במיוחד.

סיכומו של דבר

עריכת הסכם ממון היא משימה מורכבת הדורשת ידע מעמיק בתחומים משפטיים רבים. הסכם זה נוגע לחלוקת רכוש פוטנציאלי, הכולל מקרקעין, עסקים, זכויות פנסיוניות, כספים ועוד. לכן, חשוב לבחור עורך דין בעל ניסיון רב ובקיאות בכל ההיבטים המשפטיים והכלכליים הרלוונטיים.

במשרד עו״ד ונוטריון מור ושות׳,  ניתן לקבל שירותי נוטריון מעו״ד ונוטריון יגאל מור בנושאים שונים ומגוונים וביניהם, ענייני משפחה – הסכמים, נישואין, גירושין, צוואות ועוד. המשרד בכלל ומחלקת דיני משפחה בפרט, פועלים תוך דגש על מתן יחס אישי ושירות משפטי מקצועי ומדויק. 

כך, ניתן לערוך ולאמת הסכמי ממון אצל עו"ד ונוטריון יגאל מור, המעניק שירות אישי, יסודי ומקצועי.

לייעוץ משפטי בעניינים הקשורים באישור הסכם ממון בפני נוטריון, אנחנו מזמינים אתכם ליצור איתנו קשר בטלפון 02-595-3322 או בוואטסאפ 050-811-6181.

סעיף (ג1); ״הסכם ממון שנכרת לפני הנישואין יכול שיאומת בידי נוטריון לפי חוק הנוטריונים, התשל"ו-1976, ובלבד שהנוטריון נוכח שבני הזוג הניצבים בפניו עשו את ההסכם בהסכמה חופשית ובהבינם את משמעותו ותוצאותיו.״

חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג-1973

קבעו פגישת יעוץ

office@MorLawOffice.com