עורכי דין

התנגדות לקיום צוואה - העילות

אדם עורך צוואה על מנת לקבוע מי יהיו יורשיו ומה יהיה חלקו של כל אחד מהם ברכושו, לאחר פטירתו. אולם, ישנם מקרים בהם הצוואה אינה משקפת את רצונו של המצווה משהיא נערכה בשל השפעה בלתי הוגנת של אחד היורשים. במצב שכזה, ניתן להגיש התנגדות לצו קיום צוואה ולהביא לפסילתה, כך שהעיזבון יחולק על פי דין או על פי צוואה חלופית אם קיימת.

Picture of מאת עו״ד ונוטריון יגאל מור
מאת עו״ד ונוטריון יגאל מור

דיוק בייעוץ המשפטי. מצויינות בליווי המשפטי.

התנגדות לקיום צוואה

בעת פטירתו של אדם אשר הותיר אחריו צוואה, על היורשים לקבל צו קיום צוואה, לשם חלוקת העזבון. בעת הגשת הבקשה, עומדת הזכות לכל אדם המעוניין בכך, להתנגד למתן הצו וזאת על בסיס אחת או יותר מעילות ההתנגדות שבחוק הירושה. הוגשה התנגדות, יועבר התיק מהרשם לענייני ירושה אל בית המשפט לענייני משפחה, על מנת שידון ויכריע בסכסוך הירושה הזה. מצדו האחד, עומדים היורשים המבקשים לממש את הצוואה ומצדו השני, המתנגד לצוואה, הטוען כי יש לפסול אותה, כולה או חלקה, בשל אחת מעילות הפסילה שבחוק הירושה. בבואו של בית המשפט להכריע בהתנגדות לצוואה, ינסה הוא להתחקות אחר רצונו של המנוח ובדרך כלל, רק אם שוכנע כי הצוואה איננה משקפת את רצונו האמיתי, היא תיפסל.

השפעה בלתי הוגנת

אחת מעילות ההתנגדות לצוואה השכיחות ביותר היא השפעה בלתי הוגנת. זו מנויה בסעיף 30 (א) לחוק הירושה וקובעת כי הוראת צוואה שנעשתה מחמת אונס, איום, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה או תרמית – בטלה. עתה נשאלת השאלה מהי השפעה בלתי הוגנת, שהרי בדרך כלל היורשים הם קרובי משפחתו של המצווה ונמצאים עמו בקשר קרוב. כמו כן, אין מניעה מלשוחח עם המצווה על צוואתו ואף לנסות לשכנעו להוריש רכוש כזה או אחר למי מהצדדים. אולם, השפעה בלתי הוגנת חורגת מאלו ומשמעותה היא תלות מהותית של המצווה באותו יורש או מספר יורשים.

מבחן התלות

במהלך השנים קבעו בתי המשפט כי השאלה האם הייתה השפעה בלתי הוגנת על המצווה, תיבחן על פי מידת התלות שהייתה למצווה ביורש. הדבר בא לידי ביטוי בארבעה פרמטרים מרכזיים:

תלות פיזית: האם המוריש היה תלוי מבחינה פיזית ביורש, לצורך ביצוע פעולות היומיום ואם כן באיזה היקף.
תלות שכלית חברתית: התלות הפיזית אינה תנאי מספק ונדרשת גם תלות חברתית ושכלית של המצווה ביורש, על מנת שהאחרון יוכל להשפיע הלכה למעשה על הצוואה.
קשרים אחרים: המצווה היה מנותק ומבודד מאחרים, קרי, קרובי משפחה נוספים, חברים וכיו"ב וזאת על מנת לחזק את התלות של המצווה ביורש.
נסיבות עריכת הצוואה: מטבע הדברים, הנסיבות בהן נערכה הצוואה יעידו רבות על קיומה או העדרה של השפעה בלתי הוגנת באותה סיטואציה ספציפית.

נטל ההוכחה

במסגרת התנגדות לצוואה, נטל ההוכחה מונח  בדרך כלל, על כתפיו של המתנגד ועליו יהיה להראות כי אחת או יותר מעילות הפסילה שבחוק הירושה מתקיימת. כך גם באשר לטענה של השפעה בלתי הוגנת על המצווה. אז, יידרש המתנגד לצוואה, להציג בפני בית המשפט ראיות לקיומה של תלות משמעותית בין המנוח ליורש ולהראות כי נסיבות עריכת הצוואה מלמדות על כך כי הופעלה השפעה בלתי הוגנת מצד היורש על המצווה וזו אפוא איננה משקפת את רצונו האמיתי של המנוח. לתמיכה בטענותיו יוכל המתנגד להציג מסמכים שונים, תמונות, להביא עדים אשר יוכלו להעיד על מידת התלות בין המנוח ליורש ועוד. עמד המתנגד בנטל ההוכחה, בית המשפט יורה על פסילת הצוואה, באופן מלא או חלקי, בהתאם לנסיבות המקרה. המשמעות תהיה כי הירושה תחולק על פי סדר הירושה שבחוק, או על פי צוואה חלופית אם קיימת כזו.

יעוץ משפטי

נתקלתם במקרה של צוואה שאתם מעוניינים להתנגד אליה? 

תאמו איתנו פגישת יעוץ במסגרתה אנחנו נבחן את ההשלכות המשפטיות של הדבר.

סיכומו של דבר

התנגדות לצוואה מומלץ לעשות רק באמצעות עורך דין משפחה וירושה מנוסה.

הליכי התנגדות לצוואה מעורבים בהליכים מול רשם הירושה / בית משפט למשפחה, אלה הליכים משפטיים הדורשים היכרות מעמיקה עם מערכת דינים רחבה.

מחלקת דיני משפחה וירושה בחברת עורכי דין מור ושות’, היא מחלקה עתירת ניסיון משפטי. אנו מטפלים בתיקי התנגדויות לצוואות, אלה תיקים מורכבים בהן המעורבות המשפטית והרגשית גבוהה מאוד. המחלקה עוסקת בייצוג וליטיגציה בבתי משפט על בסיס יום-יומי. 

אנחנו מתחייבים לעשות את המירב ולהעמיד לרשות לקוחותינו את ניסיוננו העשיר בתחום.

לייעוץ משפטי (ללא התחייבות) בעניינים הקשורים בהליכי התנגדות לצוואה, אנחנו מזמינים אתכם ליצור איתנו קשר בטלפון 02-595-3322 או בוואטסאפ במספר: 050-441-1343

קבעו פגישת יעוץ