עורכי דין

מהו נכס קריירה וכיצד הנכס מחולק בעת גירושין

נכס קריירה או ההון האנושי הוא הביטוי לכושר ההשתכרות הצפוי והעתידי של אדם הנובע מנכס שאינו מוחשי, בין היתר – מוניטין אישיים הבאים לידי ביטוי בהצלחה כלכלית כשכיר בכיר ו/או כעצמאי בעסק, תואר אקדמי, רישיון מקצועי (כמו רואה חשבון, עורך דין, שמאי מקרקעין וכיוצ"ב)

במאמר זה נדון בהיבטים המשמעותיים הנוגעים לחלוקת נכסי קריירה ומוניטין בין בני זוג מתגרשים. נכסים אלו שונים מנכסים ממשיים וקיים קושי להעריך את שווים. יחד עם זאת, הפסיקה הכירה באפשרות לחלק אותם בין בני הזוג.

Picture of מאת עו״ד ונוטריון יגאל מור
מאת עו״ד ונוטריון יגאל מור

דיוק בייעוץ המשפטי. מצויינות בליווי המשפטי.

ככלל, בכל הסכם גירושין בית המשפט או בית הדין הרבני הדן בתיק, מבקש לאזן בין הנכסים השונים של בני הזוג לרבות: דירת המגורים, נכסי מיטלטלין או זכויות כלכליות אחרות אליהן זכאים בני הזוג במשותף או בנפרד.

יחד עם זאת, בפסיקה התעוררה סוגיית חלוקת נכסי קריירה ומוניטין של בני זוג; לעיתים, אחד מבני הזוג צובר נכסים ומוניטין מקצועיים בתחום עיסוקו ואילו בן הזוג השני מטפל בעניינים האחרים של משק הבית כמו גידול הילדים. בעוד חלוקת נכסים אלו נראית על פניה צודקת, קיים קושי ממשי להעריך את שווים של נכסים בלתי מוחשיים אלו, וכך הפסיקה התחבטה בסוגייה זו רבות.

הבסיס הרעיוני המרכזי לחלוקת נכסי הקריירה נעוץ בהלכת השיתוף לפיה המשפט הישראלי רואה בנכסים שבני זוג המנהלים משק בית משותף צברו במהלך השנים כנכסים משותפים, מתוך תפיסה שבני הזוג תרמו באופן שווה לרווחת המשפחה. זאת בניגוד לתפיסה שבן הזוג שדואג יותר לרווחה הכלכלית זכאי להינות מהנכסים הכלכליים של המשפחה.

מה הם נכסי קריירה?

נכסי קריירה מוגדרים ככושר ההשתכרות העתידי של אחד מבני הזוג אותם הוא צובר לאורך שנות הנישואין. ניתן לצבור אותם על ידי קידום במקום העבודה כשכיר, רכישת מוניטין כעוסק עצמאי או השגת רישיון לעסוק במקצוע כמו התמחות ברפואה, עריכת דין ראיית חשבון וכיוצ"ב. 

 הבעיה בהערכת נכסים אלו היא שיש בהם ממד ספקולטיבי מסויים שלא בטוח שיתממש וכן שקשה להעריך את תרומתו של בן הזוג השני להשגת אותו מוניטין וכושר השתכרות. בעבר, בית המשפט נטה שלא להכיר בחלוקת נכסי קריירה כנכסים הניתנים לאיזון, אולם כיום גישת בית המשפט השתנתה ותשלומי איזון בגין נכסי קריירה ניתנים לבן הזוג השני.

עוד בענין זה: השופט אליעזר ריבלין בעם 4623/04 פלוני נ' פלוני

"…שיתוף ב"נכסי קריירה": התפתחותו המקצועית של האדם מהווה פרק מרכזי בסיפור חייו. תכופות, שלובה ההתפתחות המקצועית של כל אחד מבני-זוג בזו של האחר, עד כדי שהשתיים מספרות יחד סיפור אחד. "בנייתן המשותפת של קריירות היא לרוב אחד המיזמים החשובים ביותר בנישואים, ויכולת ההשתכרות המוגברת היא הנכס המשמעותי היחיד, או למצער המשמעותי ביותר, מן הבחינה הכלכלית בנישואים רבים…" (דגן, בספרו הנ"ל, בעמ' 477). בני זוג עשויים לוותר על השכלה או על משרה, לעבוד או ללמוד שעות מעטות יותר, להקריב פוטנציאל לקידום ואף לוותר לחלוטין על קריירה, כל זאת כדי שיוכל בן הזוג האחר להתפתח בעצמו, למען טובתו-שלו, למען טובתו של הקשר הזוגי ולמען טובתה של המשפחה. לעיתים, נוטל על עצמו אחד מבני הזוג את עיקר עבודות הבית והטיפול בילדים (זה יכונה להלן: בן הזוג הביתי), בעוד שבן הזוג האחר יוצא לעבודה מחוץ לבית לשם פרנסת המשפחה (וזה יכונה להלן: בן הזוג החיצוני). אכן, חלוקה זו, היא עצמה, עשויה לשקף הטיה מגדרית, ובמשפחות רבות תורמים שני בני הזוג את חלקם הן בעבודות הבית ובגידול הילדים, הן בפרנסה, תוך שכל אחד מהם מפיק את הסיפוק ונושא במאמץ הכרוכים בשני מרחבים מרכזיים אלה בחייו של אדם. הצגת אבן הבוחן כמקרה קיצוני של חלוקה ברורה בין "בן-זוג ביתי" לבין "בן-זוג חיצוני" נועדה אך לשם זיקוק תמציתם של הערכים והאינטרסים הכרוכים בסוגיה שבפנינו. אין בכך משום תיאור של המציאות הרווחת וברי כי הפתרון לכל מקרה יקבע לפי האיזון הפרטני בחייהם של בני הזוג שיבואו בפני בית המשפט, כפי שנראה להלן."

כלומר, הלכת השיתוף מכירה בתרומתו של בן הזוג האחד בקידום הקריירה של בן הזוג השני ובכך מאפשרת לו ליהנות מכלל הנכסים שנצברו בשנות הזוגיות, מוחשיים או שאינם מוחשיים.

חישוב נכסי קריירה

מכיוון שכל משק בית מתנהל באופן שונה, כך גם חישוב נכסי הקריירה נעשה באופן פרטני בכל הסכם גירושין. יחד עם זאת, בכל חישוב שכזה בית המשפט יעריך את מידת ההקרבה של בן הזוג השני, את מידת הוויתור שלו על העצמאות הכלכלית והקריירה האישית כדי לטפל במשק הבית ומידת הסיוע שלו להשיג את אותו מוניטין שבית המשפט נדרש לחלק. כך לדוגמה, במצב בו בן הזוג השני הוא אמן מפורסם בעל כישרון טבעי שהתפרסם הרבה לפני הנישואין, או שבן הזוג האחר ניהל קריירה לא פחות מצליחה, איזון נכסי הקריירה יהא מינימלי ותשלום איזון נוסף לא יידרש.

לאחרונה נפסקו תשלומי איזון בגין נכסי קריירה גם כאשר שני בני הזוג עסקו באותו המקצוע: כך לדוגמה, בית המשפט לענייני משפחה פסק תשלום של גבר לגרושתו עקב פערי השכר ביניהם ולמרות שהשניים היו רואי חשבון. פערי השכר הצדיקו לדעת בית המשפט את האיזון, עקב היות האישה אחראית לצרכי הבית וגידול הילדים.

במקרה אחר, בית המשפט הכיר בצורך בחלוקת נכסי קריירה בהסכם בין שני הייטקיסטים ללא ילדים עקב דאגת האישה לטיפול במשק הבית שאפשרה את קידומו של הבעל.

חלוקת נכסי קריירה בבית הדין הרבני

החוק במדינת ישראל מאפשר לדון בנושאים האזרחיים של הגירושין וחלוקת הרכוש הן בבית הדין הרבני והן בבית המשפט לענייני משפחה. בעוד בית הדין הרבני כפוף להלכות בית המשפט העליון, ייתכנו פערים בין הפסיקות בערכאות השונות, ובית הדין הרבני ייפסוק בסופו של דבר לפי ההלכה היהודית ובתחום חלוקת נכסי קריירה יש לכך השלכות מרחיקות לכת.

בית הדין אינו מכיר בכלל של חלוקת נכסי קריירה, שכן לפי ההלכה היהודית נכסים הרשומים על שם הבעל נכסיו הם, וחשוב לציין כי נכסי קריירה הם נכסים שעדיין לא באו אל העולם, הם אינם מוחשיים וככך ההלכה היהודית מתייחסת אליהם, ולפי פרשנות זו, מרגע פירוק התא המשפחתי הם אינם יכולים לעבור לרשות האישה. מכיוון שפעמים רבות נכסי הקריירה נצברים על ידי גברים, דיון בבית הרבני פוגע בזכאותן של נשים רבות להינות מנכסי הקריירה של בני זוגן.

מכאן שאסטרטגיה אפשרית בחלוקת הרכוש ובהגנה עליו, תהיה פניה לבית הדין הרבני אשר נוטה לכבד יותר את הבעלות הרשומה ולפרש בצמצום מסויים את הלכת השיתוף. הגנה על נכסים יכולה להתבצע בין היתר גם דרך ערעור על טענות האישה בתרומתה להצלחת הקריירה או באמצעות הוכחת הורות שוויונית.

חלוקת נכסי קריירה בבית המשפט לענייני משפחה

כאמור, דיון בסוגיות האזרחיות וחלוקת הרכוש יכול להיעשות גם בבית המשפט לענייני משפחה המוסמך לדון בנושאי גירושין שונים. בית המשפט לענייני משפחה כפוף לפסיקת בית המשפט העליון, וכך חובה עליו להביא בחשבון את הלכת איזון נכסי הקריירה כפי שעוצבה בבית המשפט העליון. משכך, הגשת תביעת גירושין בבית המשפט לענייני משפחה תוכל לזכות את בן/בת הזוג בהנאה מחלוקת נכסי הקריירה (בהתקיים הנסיבות המתאימות), וזאת באופן נגיש יותר מאשר בית הדין הרבני.  

סיכומו של דבר

היוועצות עם עורך דין משפחה וגירושין בעניין זכויות הנובעות מנכסי קריירה

סוגיית נכסי קריירה היא סוגייה מורכבת, מטבע הדברים פעמים רבות היא אף מהווה את אחד מעיקרי המחלוקת בעת גירושין. 

אנו ממליצים להיעזר בעורך דין מומחה לענייני משפחה וגירושין על מנת לוודא שזכויותיך נשמרות.

מחלקת דיני משפחה בחברת עורכי דין מור ושות’ היא מחלקה עתירת ניסיון משפטי. אנו מטפלים בתיקי משפחה וגירושין מורכבים ועוסקים בייצוג וליטיגציה בבתי משפט ובתי הדין הרבניים. 

מאחורינו ניסיון רב בטיפול משפטי בתיקי גירושין, אנחנו מתחייבים לעשות את המירב ולהעמיד לרשות לקוחותינו את ניסיוננו העשיר בתחום, תוך שמירה והקפדה בכל העניינים הקשורים בהליך המשפטי ודאגה לאינטרסים שלך.

לייעוץ משפטי בעניינים הקשורים בענייני גירושין / חלוקת רכוש ונכסי קריירה, אנחנו מזמינים אותך ליצור איתנו קשר בטלפון 02-595-3322 או בוואטסאפ במספר: 050-441-1343

...הצורך להיזקק לחלוקה של נכסי הקריירה יתעורר בעיקר במקרים מובהקים שבהם נוצר פער ממשי וברור בין בני הזוג מבחינת כושר ההשתכרות שלהם – פער שנובע מכך שאחד מבני הזוג נטל על עצמו ויתור משמעותי מבחינת ההתפתחות המקצועית והתמקד במרחב הביתי, ובכך אפשר לבן-הזוג האחר להשיא את כושר השתכרותו.
השופט אליעזר ריבלין 54678313-4623/04

קבעו פגישת יעוץ