שיקולים בהתאגדות עסקית

בכל הקמת עסק, אחת ההחלטות המקדמיות שיש לקבל היא צורת ההתאגדות העסקית. זו מושפעת ממגוון של שיקולים ובחלק זה נציג את המרכזיים שבהם: 

אישיות משפטית נפרדת, טיבה של הפעילות העסקית, עלויות הקמה ותפעול וכן, היבט המיסוי.

Picture of מאת עו״ד ונוטריון יגאל מור
מאת עו״ד ונוטריון יגאל מור

דיוק בייעוץ המשפטי. מצויינות בליווי המשפטי.

עיקרון האישיות המשפטית הנפרדת

אחד השיקולים המרכזיים בבחירת צורת ההתאגדות המתאימה היא הרצון להפרדה משפטית וכלכלית בין העסק לבעליו. זאת על מנת לצמצם את החשיפה האישית של בעל העסק ולשמור על הונו האישי. אם נבחר למשל בהקמת חברה, הרי שלזו אישיות משפטית נפרדת. החברה יכולה לתבוע ולהיתבע ואם תיקלע לקשיים כספיים, בעליה אינם נושאים בחובותיה למעט מקרה חריג של הרמת מסך. לעומת זאת, עוסק מורשה או עוסק פטור אינם מהווים גוף משפטי נפרד וחובות העסק הנם חובותיהם שלהם.

טיב הפעילות העסקית

כאשר מדובר על עסק אשר נועד למטרות רווח, צורת ההתאגדות הרלוונטית תהיה חברה או עוסק מורשה/פטור, בהתאם להיקף הפעילות העסקית וסוגה. לעומת זאת, ככל שמדובר במלכ"ר, הבחירה הנה בן עמותה לבין חברה לתועלת הציבור. גם הצורך להגדיר את טיבה של הפעילות, מהווה שיקול בבחירת צורת התאגדות. כך למשל, במקרה של חל"צ, לעומת עמותה, מטרותיה חייבות להתאים לקטגוריות ספציפיות שהוגדרו בחוק. כמו כן, שינוי הפעילות העסקית כפי שהוגדר בתקנון, שונה בין השתיים: תקנון עמותה, מצריך אישור של רשם העמותות בלבד, לעומת חל"צ, אז תידרש החברה לפנות לבית המשפט.

עלויות הקמה ותפעול

לצורות ההתאגדות השונות יש עלויות הקמה שונות וכן עלויות תפעול אחרות. מטבע הדברים, זהו שיקול מהותי שיש לקחת בחשבון טרם קבלת החלטה. כך למשל הליך הקמת חברה כרוך בעלות גבוהה יותר מאשר עוסק מורשה/פטור. תפעולה של החברה, גם הוא יקר יותר באופן ניכר, בין היתר בשל חובת החברה לנהל הנהלת חשבונות כפולה (לעומת צדית לעוסק מורשה/פטור) תשלום של מס חברות, חובות דיווח נרחבות יותר הדורשות ליווי שוטף של רו"ח ועוד.  

מיסוי

זהו ללא ספק אחד השיקולים החשובים ביותר בבואנו להחליט על צורת ההתאגדות העסקית, בשל ההוצאה הכספית הכרוכה בתשלום מיסים. 

בהיבט הזה יש יתרון מיסוי מובהק לטובת חברה, מול עוסק מורשה לעניין מס הכנסה, כאשר יתרון זה נשמר בתנאי כי בעלי החברה אינם מושכים דיבידנדים, אלא משקיעים את הרווחים שנצברו בעסק. כמו כן, לחברה אין חבות בדמי ביטוח לאומי, לעומת עוסק מורשה ועוסק פטור הנדרשים לשלם מס זה.

אני מזמין אתכם לייעוץ משפטי בו נבחן יחד מהן החלופות הנכונות לכם לשם התאגדות

לסיכומם של דברים, קיימות השלכות רבות לאופן ההתאגדות העסקית שבמסגרתה פועל העסק, לאופן ההתאגדות השלכות ארוכות טווח על אופן ניהול העסק, אחוזי המס בהם העסק יחוייב, רמת האחריות המשפטית על בעלי המניות ועוד עניינים רבים מתחום העסקת עובדים, חובות דיווח, רגולציה וכפיפות לרגולוטורים וכיוצ"ב, יעוץ משפטי נכון בתחילת הדרך עשוי לחסוך ולייעל תהליכים רבים בעתיד.  

 

יעוץ משפטי ליזמים

אנו מזמינים אותך להתייעץ איתנו בעניינים הקשורים בהתאגדות עסקית. 

המחלקה למשפט מסחרי במשרד עו״ד מור ושות׳ היא מחלקה עתירת ניסיון, המחלקה מלווה יזמים, עסקים ותאגידים שונים מהארץ ומחו״ל, בתחומים רבים הקשורים במשפט מסחרי.

בכל התלבטות או צורך בייעוץ בעניין משפט מסחרי נשמח לקבל את פנייתכם בטלפון 02-595-3322 או בוואטסאפ במספר: 050-441-1343

 

קבעו פגישת יעוץ