עורכי דין משפט מסחרי

זכויות וחובות בעל מניות בחברה פרטית

חוק החברות קובע את הזכויות והחובות של בעלי מניות בחברה פרטית. כך למשל, לבעל מניה הזכות למכור את מניותיו וליהנות מנתח מרווחי החברה. נתונה לו גם הזכות לקבל מידע ולהשתתף בהליך קבלת ההחלטות בחברה. בד בבד מוטלות עליו גם חובות, למשל, מחויב הוא לנהוג בתום לב כלפי החברה ובעלי המניות האחרים.

Picture of מאת עו״ד ונוטריון יגאל מור
מאת עו״ד ונוטריון יגאל מור

דיוק בייעוץ המשפטי. מצויינות בליווי המשפטי.

קבלת דיבידנדים ומכירת המניות

בראש רשימת הזכויות של בעלי מניות עומדת קבלת דיבידנדים, תשלום אשר מעבירה החברה לבעלי המניות מתוך רווחיה. זוהי למעשה הסיבה להשקעה בחברה, התגמול הכספי שהשקעה זו מניבה. ככלל, הדיבידנד לבעלי המניות משולם במזומן, אך ניתן גם לחלק אותו ב"עין" למשל על ידי מתן נכס לבעל המניה. לצדה של זכות זו, נתונה לבעלי המניות כמובן גם הזכות למכור  או להעביר את מניותיהם, זה לזה או לבעל מניות חדש. זאת בהתאם להוראות הדין ולמגבלות חוזיות אשר מוטלות על בעל המניה במסגרת הסכם רכישת המניות. בהקשר זה מומלץ אפוא להיוועץ עם עו"ד, אשר יבחן את ההסכם בכלל ואת היבט זה בפרט, על מנת לוודא כי ההגבלה המוטלת על בעל המניה בהקשר זה היא מידתית וסבירה.

באופן כללי: לבעלי מניות בחברה מוענקות שש זכויות: כוח הצבעה, זכות בעלות, זכות להעברת בעלות, תביעה לדיבידנדים, זכות עיון במסמכי תאגיד וזכות תביעה בגין מעשים פסולים שנעשו בתאגיד.

הזכות לקבלת מידע

חוק החברות מחייב כל חברה להציג לבעלי המניות שלה מידע ומסמכים, למשל, נתונים כספיים ועסקיים שונים, על מנת שיוכלו לעקוב אחר השקעתם. אולם, בשונה מחברה ציבורית, זכות העיון של בעלי מניות בחברה פרטית מוגבלת. זו כוללת רק את המידע הרלוונטי הנדרש לבעל המניה לצורך קבלת החלטה בנושא העומד להצבעה באסיפה הכללית. כלומר, אין לבעל המניות, זכות לבקש מידע ומסמכים מהחברה לשם יידוע בלבד. אנו רואים אפוא כי בשונה מחברה ציבורית, נתן המחוקק לחברה הפרטית שיקול דעת רחב מאוד באשר להיקף העברת מידע לבעלי המניות שלה. נושא זה מעוגן בדרך כלל בהסכם רכישת המניות ועל מנת שיוכל בעל המניות להגן על השקעתו, חשוב לפנות לייעוץ של עו"ד אשר יוודא כי ההגבלה שהטילה החברה על הזכות למידע היא סבירה והגיונית.

החובה לנהוג בתום לב

לצד זכויותיהם, לבעלי המניות בחברה פרטית יש גם חובות והמרכזית שבהם היא החובה לנהוג בתום לב כלפי החברה וכלפי בעלי המניות האחרים. כך למשל, חוק החברות אוסר על קיפוח בעלי המניות המיעוט, למשל באמצעות ניצול זכות השליטה על ידי קבלת החלטות אשר ירעו את מצבם של בעלי מניות המיעוט. במצב של מעשה מקפח, רשאים אלו לפנות לבית המשפט בבקשה שיורה לחברה להפסיק את מעשה הקיפוח נגדם. יתרה מזאת, נדגיש כי הפרת חובת תום הלב וההגינות על ידי בעל מניות, דינה למעשה כהפרת חוזה והיא מקימה עילת תביעה נגד בעל המניות.

לסיכום: מן האמור לעיל אנו למדים כי לבעלי מניות בחברה פרטית זכויות וחובות חשובות ומהותיות. על כן, אם הנכם בעל מניות או שאתם שוקלים להשקיע בחברה פרטית, צרו עמנו קשר ואנו נבחן לעומק את הסכם הרכישה, נוודא כי זכויותיכם נשמרות במלואן ונייעץ לכם כיצד למלא את חובותיכם באופן הטוב ביותר כבעלי מניות.

אנחנו מזמינים אותך לייעוץ משפטי בעניינים הקשורים לזכויותיך (וחובותיך) כבעל מניות בחברה 

יעוץ משפטי לבעלי מניות בחברות פרטיות

בעל מניות בחברה פרטית? דע את זכויותיך. 

אנו מזמינים אותך לייעוץ משפטי לבחינת האפשרויות העומדות בפניך. 

המחלקה למשפט מסחרי במשרד עו״ד מור ושות׳ היא מחלקה עתירת ניסיון, המחלקה מלווה יזמים, עסקים ותאגידים שונים מהארץ ומחו״ל, בתחומים רבים הקשורים במשפט מסחרי.

בכל התלבטות או צורך בייעוץ בעניין משפט מסחרי נשמח לקבל את פנייתכם בטלפון 02-595-3322 או בוואטסאפ במספר: 050-811-6181

למשרדנו מומחיות רבת שנים בתחום המשפט המסחרי ודיני החברות ונשמח לסייע לכם בסוגיה הקשורות בזכויותיך (וחובותיך) כבעל מניות בחברה.

קבעו פגישת יעוץ

office@MorLawOffice.com