משפט מסחרי

דילמת הנציג

בעיית הנציג מתייחסת למצב שבו אדם מסוים אחראי ומטפל בענייניו של אחר ועליו לפעול לטובת אותו אדם או גוף ולהימנע מלפעול לטובתו שלו. זוהי דילמת הנציג והיא קיימת במגוון סיטואציות משפטיות ובפרט בתחום התאגידים, כאשר טובת התאגיד נתונה למשל בידיו של נושא המשרה.

Picture of מאת עו״ד ונוטריון יגאל מור
מאת עו״ד ונוטריון יגאל מור

דיוק בייעוץ המשפטי. מצויינות בליווי המשפטי.

המציאות הכלכלית הגבירה בשנים האחרונות את התופעה של חברות גדולות אשר רוכשות ומשתלטות על חברות קטנות מהן. מצב זה דורש מאותן חברות לייצר טקטיקות הגנה אשר ימנעו השתלטות עוינת ובלתי רצויה עליהן, שהרי זהו החשש הגדול ביותר של כל חברה: השתלטות עוינת של משקיע חיצוני. זהו מצב שבו רוכש המשקיע את רוב מניות החברה, שלא בתיאום עמה ושלא בהסכמתה, וכך הוא משתלט עליה על כל המשתמע מכך. הפתרון לבעיה זו הוא באמצעות קביעת מנגנון גלולת רעל בתקנון החברה, אשר יש לו צורות שונות אך מטרתן אחת: מניעת השתלטות על החברה ללא הסכמתה.

דילמת הנציג - מהי?

חברה בע"מ היא אישיות משפטית נפרדת, אשר יכולה לתבוע ולהיתבע, אך היא אינה בשר ודם ומופעלת על ידי נושאי המשרה העובדים בה ועבורה. נושא משרה מחויב למלא את תפקידו באופן שישרת את טובת החברה ולמעשה על פי חוק החברות, פעולותיו נחשבות כפעולות התאגיד. על פניו נשמע פשוט אך הלכה למעשה, יכולים נושאי משרה למצוא עצמם במקרים רבים בניגוד אינטרסים, בין טובת התאגיד לבין טובתם האישית. כמו כן, ישנם מצבים בהם בעלי המניות עצמם נמצאים בניגוד עניינים שכזה למשל מול נושי החברה. בעיה זו נקראת דילמת הנציג כאשר הפתרון לה הוא אמצעי פיקוח ובקרה כגון: תקנון החברה, הדירקטוריון, ועדת הביקורת ולעיתים אף התערבות בית המשפט, למשל בתביעה להרמת מסך.

אמרנו בפתח הדברים כי דילמת הנציג היא בעיה אשר מתמודד עמה נושא המשרה בחברה. הבה וניתן דוגמא. בחלק ניכר מהחברות, מנהלים מתוגמלים על פי הישגים ורף רווחיות. מצב זה, יכול לגרום להם לקחת סיכונים מיותרים שאינם לטובת החברה, על מנת לקבל את התמריץ הכלכלי. זהו מקרה נפוץ לדילמת הנציג, אשר בה על נושא המשרה להחליט בין טובת החברה לבין טובתו האישית. ניתן גם להציג בעיה הפוכה, במסגרתה, נמנע מנהל בתאגיד מנטילת סיכונים בשל חשש לתפקידו, בעוד שלבעלי המניות בחברה יש אינטרס לנטילת סיכונים מבוקרת על מנת להגדיל את רווחיה של החברה. דוגמא נוספת לדילמת הנציג הינה במצב בו נדרשים מקבלי ההחלטות בחברה לקבל החלטה האם לקיים או לא לקיים עסקה עם בעלי עניין? ייתכן מצב בו החברה תכרות הסכם מתן שירותים או אספקת מוצר עם נושא משרה או בעל מניות, או קרוב משפחה של אחד מאלו. האם ההסכם עתיד לשרת בצורה המיטבית את טובת החברה? או אולי את טובתם האישית של בעלי העניין?

דילמת בעלי המניות

ישנם מקרים בהם גם בעלי המניות יכולים להיות בדילמת הנציג, למשל בין בעלי המניות לבין נושי החברה. בעלי המניות מעוניינים כי החברה תיקח סיכונים במטרה להשיא רווח והם אינם חוששים מפני כך בשל האישיות המשפטית הנפרדת של התאגיד, המגנה, ככלל, על כיסם האישי במקרה של פירוק החברה. מנגד, ישנם נושי החברה המבקשים להבטיח את פרעון חובות החברה ועל כן מבקשים להימנע מנטילת סיכונים מסוימים כדי לשמור על החברה סולבנטית. מהו הפתרון לדילמה זו? למשל קביעת כללי שמירת הון המבטיחים כי חלק מהונה של החברה יישמר לפרעון חובותיה של החברה. כמו כן, במקרים מסוימים יוכלו הנושים לתבוע את הרמת מסך התאגיד אשר תאפשר תביעה אישית נגד בעלי המניות.

כיצד ליווי משפטי יכול לסייע לכם?

לכל חברה ותאגיד, קטן כגדול, יש צורך כיום בליווי משפטי שוטף, על מנת לעמוד בחובותיו החוקיות ולהתנהל באופן יעיל מבחינה כלכלית, ארגונית ומשפטית. אנו מציעים ומזמינים אותך להסתייע בשירותינו.  מחלקת משפט מסחרי ודיני חברות שלנו תעניק לך חגורת הגנה משפטית ומעטפת מקצועית מלאה. הדבר כולל גם מתן מענה במגוון של סיטואציות משפטיות אשר עולות בפעילות היומיומית של החברה, כגון דילמת הנציג. עורך הדין יציע לדירקטוריון מנגנונים שונים לפיקוח ובקרה, אשר יסייעו לצמצם את סוג והיקף בעיות הנציג ואם יעלו, יהווה פתרון משביע רצון אשר ישמור על טובת החברה.

אנחנו מזמינים אותך לייעוץ משפטי לבחינת האפשרויות העומדות לרשותך לשם הגנה על חברתך. 

המחלקה למשפט מסחרי במשרד עו״ד מור ושות׳ היא מחלקה עתירת ניסיון, המחלקה מלווה יזמים, עסקים ותאגידים שונים מהארץ ומחו״ל, בתחומים רבים הקשורים במשפט מסחרי.

בכל התלבטות או צורך בייעוץ בעניין משפט מסחרי נשמח לקבל את פנייתך בטלפון 02-595-3322 או בוואטסאפ במספר: 050-811-6181

קבעו פגישת יעוץ

office@MorLawOffice.com