עורכי דין

פירוק שיתוף בדירת מגורים

בהסכמי גירושין רבים עולה שאלת הבעלות על הדירה המשותפת לאחר תום הנישואין. לרוב הנושא מוסדר בהסכם הגירושין או בפסק דין. המכשיר המשפטי המשמש להפרדה זו נקרא 'פירוק שיתוף' אשר בסיומו של ההליך יחדלו בני הזוג מלהיות שותפים בנכס. בחלק זה נדון בהיבטים משמעותיים הנוגעים לפירוק שיתוף בין בני זוג

Picture of מאת עו״ד ונוטריון יגאל מור
מאת עו״ד ונוטריון יגאל מור

דיוק בייעוץ המשפטי. מצויינות בליווי המשפטי.

הדין בישראל מאפשר החזקה של נכסים במשותף. כך, שני אנשים או יותר יכולים להחזיק בנכסי מיטלטלין שונים במשותף וכך גם בנכסי מקרקעין כגון דירת מגורים, שטח שאינו בנוי או משרד. לפי החוק המקרקעין (תשכ"ט – 1969) חזקה שחלקם של שני שותפים בנכס היא שווה, כלומר שכל עוד לא הוסכם אחרת בין השותפים, חלקם של שני בני הזוג בדירה שווים. ואולם, כל שיתוף יכול להיקבע ולהיות מעוצב בהתאם לרצונות השותפים בדרך של הסכם שיתוף אשר יכול להסדיר את החלוקה של הנכס, נשיאה בתשלומי אחזקה וכן זכויות המוצמדות לכל אחד מהשותפים.

בנוסף, הדין מאפשר לאחד מהשותפים לתבוע את הפירוק השיתוף בכל עת ומונה 2 דרכים עיקריות לעשות זאת כפי שיפורט להלן. 

אולם הדברים מורכבים יותר כאשר מדובר בפירוק שיתוף בדירת מגורים אשר בה התגוררה המשפחה, ישנן מורכבויות רבות המתווספות לאלו החלות בפירוק שיתוף רגיל, אשר נובעות מההשפעה על מצבם ושלומם של הילדים, זאת בשונה מהליך פירוק שיתוף עסקי גרידא.

כיצד מתבצע פירוק שיתוף?

חוק המקרקעין מונה שתי דרכים עיקריות לפירוק שיתוף:

  1. מכירת הנכס; לבית המשפט סמכות להורות על מכירת הנכס לצד שלישי כך ששני השותפים חדלים מלהחזיק בנכס בסיומו של ההליך. במקרה בו מדובר בדירת מגורים של בני זוג עם ילדים, סעיף 40א לחוק קובע כי לא תימכר דירה אלא אם הובטח לילדי הזוג ולבן הזוג, מעון מגורים המתאים לצרכיהם. בין היתר, מכירה של הנכס יכולה להיעשות בין צד אחד לשותפות לרעהו. כך, יכול אחד מבני הזוג לרכוש את חלקו של בן הזוג השני בנכס ולהגדיל את זכויותיו בנכס בתמורה לתשלום.

2. פירוק דרך חלוקת הנכס; אפשרות זו פחות רלוונטית לענייננו שכן ברגיל חוקי התכנון והבנייה לא מאפשרים חלוקה של בית מגורים לשני חלקים. במקרה ואופציה זו כן רלוונטית, ונראה שאחד מבני הזוג קיבל חלק מהנכס שאינו שווה לחלק של בן הזוג השני, יכול בית המשפט להורות על תשלומי איזון כדי להביא את התמורות שנובעות מפירוק השיתוף לכדי איזון.

הגשת תביעה לפירוק שיתוף

חוק המקרקעין קובע כי שותף בנכס יכול לתבוע את פירוק השיתוף בכל זמן לבחירתו, אולם כאשר מדובר בדירה המשמשת בני זוג המתגוררים עם ילדים, יכול בית המשפט לתת הוראות שונות אשר יבטיחו את ביטחונם של הילדים וקיום קורת גג מעל ראשם ומעל ראשו של בן הזוג המחזיק במשמורת. לדוגמה, בית המשפט יכול לקבוע כי כספי המכירה יועברו לצד שלישי (נאמן) אשר יחזיק בהם והם ישמשו להבטחת קורת גג לילדי הזוג.

"40א. (א) החליט בית המשפט לפי סעיף 40, על פירוק השיתוף במקרקעין משותפים שהם דירה של בני זוג המשמשת להם למגורים, בדרך של מכירה, לא יורה על ביצועה והמכירה תעוכב, כל עוד לא נוכח בית המשפט כי לילדי בני הזוג הקטינים ולבן הזוג המחזיק בהם, יחדיו, נמצא הסדר מגורים אחר המתאים לצרכיהם, לרבות הסדר ביניים למגורים זמניים המתאימים לצרכיהם, לתקופה שיקבע. …".

כמו כן, בית המשפט יכול לשקול האם להוראה על פירוק השיתוף בעת הגשת התביעה מסייעת להסדרת כלל הסוגיות בין בני הזוג או שמא פוגעת באיזון ביניהם ועלולה לקפח את אחד מבני הזוג.

עמד על כך הנשיא א' ברק בעניין רע"א 4358/01 אביבה בר-אל נ' יוסף בר-אל

"הגישה הראויה הינה כי יש לאפשר לבית-המשפט מרווח של גמישות דיונית בבואו להכריע בדבר הדרך הטובה ביותר לפתרון הסכסוך בין המתדיינים בפניו. מכאן המסקנה כי בית-המשפט לענייני משפחה יכול בנסיבות המתאימות לעכב את ההוראה על פירוק השיתוף בדירת המגורים בין בני-הזוג אם ברצונו להגיע למצב שבו כל עניינם של בני-הזוג יוסדר באופן כולל."

התרחשות בפועל

יש לשים לב כי פירוק שיתוף בדירת המגורים המשפחתית אינו נתון רק לדיני פירוק השיתוף הקבועים בחוק המקרקעין אלא גם לדיני המשפחה ועליו להתחשב בצרכים השונים של בני הזוג ובמיוחד של הילדים המשותפים. כך, מכירה או פירוק של השיתוף חייב להיעשות תוך בחינת מכלול השיקולים הקיימים בהסכם הגירושין, ומכאן שאיזון התמורות עשוי להיות שונה מזה שהיה מתקבל אילו היה מדובר בהסכם פירוק שיתוף עסקי.

לדוגמה, אילו היה מדובר בפירוק שיתוף בנכס, בשווי 2,000,000 שקלים שאינו משמש למגורים ומוחזק במשותף על ידי אנשים שאינם בני זוג, , התמורות היו מתחלקות שווה-בשווה. אולם מכיוון שבין בני זוג ישנה מערכת יחסים כלכלית סבוכה המערבת בעלות בנכסים נוספים כגון זכאות למענקים, פיצויים וקצבאות, נכסי מיטלטלין וכן נטל המזונות, בית המשפט יאזן את חלוקת התמורה ממכירת הדירה באופן שונה מחלוקה לפי מפתח הבעלות.

פעולות בהיעדר הסכמה בין בני הזוג

פירוק השיתוף נעשה, כאמור, לרוב בדרך של מכירת הנכס אך זאת בפיקוח בית המשפט. במידה ובני הזוג מסוגלים לשתף פעולה האחד עם השני ולמכור את הנכס בעצמם, פירוק השיתוף יתבצע בדרך הזו. אולם אם הם אינם מצליחים להגיע להסכמות (ובמקרים רבים יש בן זוג אחד שיש לו אינטרס לעכב את מכירת המקרקעין) בית המשפט רשאי למנות את עורכי דינם של הצדדים ככונסי נכסים אשר יטפלו במכירת הנכס. כל זאת בכפוף לרציונל של האצת ההליך והסדרת מכלול הסוגיות שמתעוררות בהסכם הגירושין, כל מקרה לגופו.

הגשת בקשה למדור ספציפי מכוח הדין האישי

במדינת ישראל דיני המשפחה מערבים הן היבטים אזרחיים והן היבטים דתיים שכן גירושין (ליהודים) יכולים להיעשות רק במסגרת בית הדין הרבני, ואילו הפן הכלכלי של הסכם הגירושין יכול להיות מוסדר בבית הדין הרבני או בבית המשפט לענייני משפחה.

ההלכה היהודית אוסרת על בעל שמתגרש מאשתו מסיבה לא מוצדקת מלהוציא אותה ממעונה הקבוע ולהעבירה למעון נחות ("עולה עמו ואינה יורדת"). בהקשר המודרני, ההלכה מחשיבה מעבר מבית מגורים בבעלות משותפת לדירה שכורה כפיחות בתנאים לה זכאית האישה. כך, יכול בית הדין הרבני לאסור על פירוק השיתוף בדרך של מכירת הדירה המשותפת, וזאת כדי להבטיח את תנאיה של בת הזוג המתגרשת.

הלכה זו למדור ספציפי נובעת מהחובה הדתית של הבעל לשלם מזונות ולדאוג לילדיו והיא חלה רק כאשר סיבת הגירושין אינה מוצדקת מבחינת האישה. 

זכותה האישה למדור ספציפי, קרי, להמשיך ולהתגורר בבית בו חיה עם בעלה לאורך חייהם המשותפים, היא מכוחו הדין העברי. זכות זו היא חלק מזכותה של האישה כמופיע בכתובה עליה חותם הבעל כחלק מהליך הנישואין הדתי.

חשוב לומר כי  סעד זה יכול להינתן אך ורק בבית הדין הרבני, ואילו בית המשפט לענייני משפחה, אשר שופט לפי "חוק חילוני", אינו מעניק סעד שכזה. בנוסף, סעד זה בדין הדתי יכול להינתן לאישה בלבד ואילו גבר לא יכול לתבוע אותו.

במה דברים אמורים? העובדה כי הזכות למדור ספציפי איננה מוכרת בדין האזרחי, משמעותה כי אם ברצון אישה להמשיך ולהתגורר בדירת המגורים הנוכחית, עליך להגיש בקשה למדור ספציפי לבית הדין הרבני ולא לבית המשפט לענייני משפחה.

עקב המשמעות הרבה של ההבדל, חשוב מאוד ומומלץ להסתייע באנשי מקצוע בעלי ניסיון בתחום הגירושין והמשפחה, וזאת כדי לקבל ליווי משלב התכנון של הליך הגירושין שכן לחשיבה מוקדמת ואיסטרטגיית גירושין נכונה, יש כדי להשפיע על תוצאות ההליך כולו. 

סיכומו של דבר

היוועצות עם עורך דין משפחה וגירושין בעניין זכויות הנובעות מנכסי קריירה

סוגיית פירוק השיתוף בדירת המגורים משמעותית מאוד במסגרת הליך גירושין, הן מהפן הרגיש והן מהפן המשפטי / מסחרי הכרוך בכך. 

אנו ממליצים להיעזר בעורך דין משפחה אשר יש לו או למשרדו מחלקה העוסקת בענייני מקרקעין, על מנת לוודא שזכויותיך נשמרות.

המחלקה לדיני משפחה במשרד עו״ד מור ושות׳ הינה מחלקה עתירת ניסיון בליווי תיקי גירושין. רגישות וליווי אישי תוך הקפדה על מקצועיות הם הערכים שמובילים את המשרד בתיקי המשפחה, זאת כדי להביא לתוצאה הרצויה והיעילה ביותר ללקוחותינו.

מאחורינו ניסיון רב בטיפול משפטי בתיקי גירושין, אנחנו מתחייבים לעשות את המירב ולהעמיד לרשות לקוחותינו את ניסיוננו העשיר בתחום, תוך שמירה והקפדה בכל העניינים הקשורים בהליך המשפטי ודאגה לאינטרסים שלך.

לייעוץ משפטי בעניינים הקשורים בענייני גירושין / פירוק שיתוף בדירת המגורים בעת גירושין, אנחנו מזמינים אותך ליצור איתנו קשר בטלפון 02-595-3322 או בוואטסאפ במספר: 050-441-1343

חוק המקרקעין, תשכ"ט-1969
הזכות לתבוע פירוק השיתוף
37.(א)  כל שותף במקרקעין משותפים זכאי בכל עת לדרוש פירוק השיתוף.

קבעו פגישת יעוץ