עורך דין משפט מנהלי

עקרונות המשפט המנהלי

המשפט המנהלי מסדיר את אופן פעילותן של רשויות השלטון. מדובר בכל גוף בעל סמכות שלטונית למשל, עירייה, רשות מקומית, משרד ממשלתי וכיו"ב. 

לכל אדם אשר נפגע מהחלטה מנהלית עומדת הזכות לפנות לבית המשפט ולבקש את פסילתה של ההחלטה. בית המשפט יתערב בהחלטה מנהלית היכן שהפרה את עקרונות המשפט המנהלי. מהם אותם כללים? על כך במאמר שלפניכם.

Picture of מאת עו״ד ונוטריון יגאל מור
מאת עו״ד ונוטריון יגאל מור

דיוק בייעוץ המשפטי. מצויינות בליווי המשפטי.

הקדמה

לרשויות השלטון השפעה מכרעת על חיי היומיום של כל אזרח במדינה, משפעילותן נוגעת לכל תחומי החיים. משכך, בבואן לבצע את תפקידן, מחויבות רשויות השלטון לפעול בסמכות ובחוקיות, לשמור על טוהר מידות, לבצע הליך מנהלי הוגן ועוד שורה של כללים נוספים. אלו נועדו לוודא כי כל גוף בעל סמכות שלטונית יעשה שימוש בסמכות שניתנה לו כראוי, באופן סביר, ללא ניגוד עניינים, תוך שמירה על עקרון השוויון. כאשר החלטה מנהלית התקבלה שלא על פי עקרונות המשפט המנהלי, עומדת לאזרח שנפגע מן ההחלטה, הזכות להגיש עתירה מנהלית לבית המשפט ובמסגרתה לבקש לבטל את ההחלטה שהתקבלה. לעניין זה יודגש כי בית המשפט אינו ממהר לפסול החלטה מנהלית ואינו מחליף את שיקול דעתו של הגוף שלטוני בשיקול דעתו שלו. על כן, לשם ביטולה של ההחלטה, על המבקש להוכיח כי נפל פגם מהותי בהחלטה המצדיק את התערבותו של בית המשפט.

עקרונות המשפט המנהלי

המשפט המנהלי הוא תחום רחב ומורכב ומטבע הדברים, קצרה היריעה מלהסביר את כל עקרונותיו במאמר זה.  אולם, נוכל להצביע על כמה כללים מרכזיים עליהם מושתת המשפט המנהלי. ראשית, ישנו עקרון חוקיות המנהל, הקובע כי הרשות המנהלית רשאית לבצע אך רק את הפעולות אשר היא הוסמכה להן בחוק. שנית, על גוף שלטוני לנהל הליך הוגן, במסגרתו עליו לפעול ללא ניגוד עניינים, תוך הפעלת שיקול דעת סביר והקפדה על כל הכללים הרלוונטיים לאותו הליך. כך למשל, כאשר החלטה מנהלית עלולה לפגוע באינטרס של הפרט או של ציבור שלם, מחויבת הרשות השלטונית לתת זכות טיעון למי שעלול להיפגע מן ההחלטה. דוגמא נוספת היא מצב שבו יש צורך לקיים היוועצות עם בעלי מקצוע על מנת לקבל החלטה מושכלת מבוססת ידע. מטרתם של עקרונות אלו היא למנוע מרשויות השלטון לפעול בשרירותיות ולנצל לרעה את הסמכויות שבידיהן.

ביטול החלטה מנהלית

על בסיסם של הכללים שתוארו לעיל, רשאי בית המשפט לבצע ביקורת שיפוטית על הרשות המנהלית, בסיומה, יקבע האם ההחלטה תקינה ותעמוד על כנה, או האם יש לבטלה. בית המשפט יבטל החלטה מנהלית באחת מארבע עילות: העדר סמכות, העדר חוקיות, אי סבירות, אי תקינות ההליך המנהלי:

  1. העדר סמכות: כל רשות מנהלית פועלות מכוחה של סמכות שניתנה לה בחוק. על כן, אם הרשות קיבלה החלטה שאין לה סמכות בחוק לקבל, ההחלטה בטלה משאין לה תוקף משפטי.

 

  1. החלטה לא חוקית: אין די בכך כי הרשות פעלה בסמכות, אלא עליה גם לקבל החלטתה בהתאם לקבוע בחוק המסמיך אותה לביצוע הפעולה. החלטה לא חוקית תבוטל.
  1. סבירות ההחלטה: בנוסף לשאלת הסמכות והחוקיות, החלטה מנהלית צריכה לעמוד גם במבחן הסבירות. ככל שסבר בית המשפט כי ההחלטה התקבלה משיקולים זרים, כי היא נגועה באפליה וכיו"ב, היא תיפסל.
  1. אי תקינות ההליך: יכול ויהיה מקרה שבו פעלה הרשות בסמכות, בהתאם לחוק והחלטתה הייתה סבירה, אולם היא בכל זאת תבוטל. זאת משום שהתקבלה באופן לא תקין, למשל כאשר לא ניתנה זכות טיעון, או כאשר הרשות לא קיימה היוועצות עם בעלי מקצועי.

נפגעת/ם מהחלטה מנהלית?

אתם מוזמנים לפנות אלינו ולתאם איתנו פגישת ייעוץ משפטית במהלכה נבחן את אופי הפגיעה המנהלית ואת סיכוייכם המשפטיים.

למשרדנו ניסיון רב במשפט מנהלי, אנו נבחן האם יש מקום להגשת עתירה או תביעה מנהלית ונפעל לשמירת זכויותיכם באופן המיטבי.

 

קבעו פגישת יעוץ

office@MorLawOffice.com