מהי עסקת מתנה ?

סעיף 1 בחוק המתנה, תשכ”ח-1968 מגדיר: א. “מתנה היא הקניית נכס שלא בתמורה“.  ב. “דבר-המתנה יכול שיהיה מקרקעין, מטלטלין או זכויות.”

הקניית זכות במקרקעין ללא תמורה מוגדרת כעסקת מתנה. למעשה זוהי עסקת מקרקעין לכל דבר ועניין, כולל דרישת הכתב , דיווח לרשות המיסים וחובת הרישום.

המחוקק מתייחס בכובד ראש למונח “ללא תמורה” וכאשר ישנה תמורה חלקית גם אם היא  פעוטה או עתידית גם אם איננה כספית העסקה כולה לא תיכנס להגדרה המשפטית של עסקת מתנה.

ניתן לבצע סוגים רבים ושונים של עסקאות מתנה במקרקעין לדוגמא; העברת בעלות מלאה של נכס, העברת חלק מהבעלות של נכס, העברת זכות שכירות מהמקרקעין וכיו”ב.

למה לבצע עסקת מתנה?

לעסקאות מתנה במקרקעין עשויות להיות מספר סיבות:

א. הענקת מתנה  רצונו של אדם להעניק מתנה לאדם אחר, מרבית מעסקאות המתנה הינן עסקאות בין קרובי משפחה, הורים לילדיהם, סבים וסבתות לנכדיהם.

ב. פטור ממס שבח– בעסקת מקרקעין ללא תמורה מיחיד לקרובו ניתן פטור ממס שבח, לצורך פטור זה “קרוב” למעניק המתנה הינו בן / בת זוגו לרבות ידוע בציבור אשר מתגורר איתו בנכס ומנהל איתו לפחות שנה מיום עסקת המתנה משק בת משותף, הוריו, סביו וסבתו, צאצא של כל אחד מאלה ,בן/בת זוג ובני זוגם של כל אחד מאלה, אח או אחות ובני זוגם.

ג. מס רכישה מופחת – לעסקאות מתנה בין קרובים ישנה חבות ב-1/3 ממס הרכישה שהיה מוטל בעסקה שאיננה עסקת מתנה.

ד. מניעת סכסוכי ירושה– ביצוע עסקת מתנה במקרקעין בחיים ליורשים עתידיים. תמנע מצב עתידי של התנגדות לצוואה מצד יורשים שאינם מרוצים מהמצווה או בשל פגמים שונים שנפלו בצוואה. בנוסף לכך, צוואה ניתן לשנות בכל עת (כל עוד המצווה כשיר לבצע שינוי), בעוד שעסקת מתנה לאחר רישומה הינה סופית, דבר שמעניק ודאות משפטית.

מתי והאם ניתן להתחרט ?

כל עוד לא הושלם רישום עסקת המתנה סעיף 5 לחוק המתנה, תשכ”ח-1968  מגדיר שלוש עילות אשר מאפשרות לבית המשפט לאשר לנותן מתנה לחזור בו מן ההתחייבות להענקת.

א. כאשר מקבל המתנה לא שינה את מצבו הכלכלי בהסתמך על ההתחייבות להענקת המתנה למעט אם ויתר בכתב על רשות זו.

ב. החרטה נובעת מהתנהגות מחפירה של מקבל המתנה כלפי מעניק המתנה או בן משפחתו.

ג. הרעה ניכרת במצבו הכלכלי של מעניק המתנה.

כיצד עושים זאת ?

עסקת מתנה במקרקעין הינה עסקה במקרקעין, לכל דבר ועניין.
עסקה שכזו צריכה להיות מלווה ע”י עורך דין הבקיא בחקיקה הרלוונטית. במסגרת עסקה זו על הצדדים לחתום על מסמכים משפטיים, כדלהלן:
א. הסכם מתנה אשר יגדיר באופן מסודר את תנאי העסקה, כפי שהוסכמו מראש בין הצדדים.
ב. על נותן המתנה לחתום על תצהיר “נותן מתנה”.
ג. על מקבל המתנה לחתום על תצהיר “מקבל מתנה”.
ד. טפסי דיווח אירוע מס לרשות המיסים.
ה. שטרי מכר / העברת זכות חכירה ובמידת הצורך על מסמכי העברת נכס במנהל מקרקעי ישראל או בחברה המשכנת